Dansk som andetsprog AVU

42P7603

Til dig der ikke har dansk som modersmål

Har du gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx sprogskolen, men har brug for at blive endnu bedre til dansk inden videre uddannelse eller arbejde, så kan du læse Dansk som andetsprog (DSA) hos os. 

Dansk som andetsprog giver samme muligheder som faget dansk i 9.-10. klasse for voksne (AVU), og vi tilbyder undervisning på niveauerne: Basis, G (9. kl.), F-E-D (10. kl.).

I undervisningen er der fokus på, at du bliver bedre til dansk både mundtligt og skriftligt og får udvidet dit ordforråd. Du skal arbejde med litteratur, sprog og medier. Du skal analysere tekster og skrive forskellige slags opgaver. 

;