Corona information

Retningslinjer - gælder fra januar

• Vi har fysisk fremmøde med eksamen og undervisning på faste hold som planlagt - for alle elever/kursister.
• Der vil ikke vil være større samlinger på tværs af hold og klasser.
• Alle elever og ansatte skal bære mundbind/visir. Dog ikke når man sidder ned i selve undervisningen.
• Alle elever og ansatte skal vise gyldigt coronapas.
• Alle opfordres til at lade sig teste 2 gange hver uge, uanset vaccination eller ej.
• Alle opfordres til at holde god afstand til hinanden.
• Sociale arrangementer er aflyst.

Særlig information til kursister/elever:
Hvad gør du, hvis du har symptomer på Corona?
• Du tager IKKE i skole.
• Hvis du kommer i skole med symptomer vil du blive sendt hjem.
• Du kontakter egen læge og bestiller tid til COVID-19 test.
• Du skriver til Studieservice: corona@vucroskilde.dk
og fortæller, at du er syg.
• Du skriver det også til din lærer, så du evt. kan få andre studieopgaver.
• Du ringer igen til Studieservice, når du ved om du er smittet eller ikke er smittet.
• Hvis du er smittet, giver du dine nære kontakter i skolen besked. De skal også testes.
• Hvis en kursist elever elev bliver udpeget som nær kontakt til en Covid-19 smittet, kan kursisten/eleven blive hjemme og aftale, at han eller hun er alternativt studieaktiv. Kursisten skal så have udleveret noget hjemmearbejde/en hjemmeopgave). Fravær registreres efter gældende retningslinjer.
• Hvis kursisten eller eleven gerne vil komme i skole og følge undervisningen, må han eller hun gerne det – hvis han/hun altså ikke har symptomer på sygdom.
• Uanset om den elev eller kursist, der er udpeget som nær kontakt, bliver hjemme eller kommer i skole, opfordrer vi kraftigt ham eller hende til at blive testet på 4. og 6. dagen efter mulig smitte (i tråd med Sundhedsstyrelsen anbefalinger)

Hvis du ikke kan fremvise gyldigt coronapas, kan du ikke følge undervisningen på skolen – og vil få fravær fra de timer du ikke deltager i.
Hf og VUC Roskilde kan ikke tilbyde nødundervisning (hjemme). Så du skal hurtigst muligt får et gyldigt coronapas på plads – via vaccination eller test.
Hvis du er smittet med Corona får du fravær, men det registreres som coronarelateret fravær.

Hvad er en nær kontakt?
Du er en nær kontakt, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier:

• Du bor sammen med en person smittet med covid-19
• Du er kærester med en person smittet med covid-19
• Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
• En person, du har overnattet ved eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19
• Hvis du samtidig har været tæt på en smittet person i nedenstående periode, er du nær kontakt:

Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.


Hvad anbefales du at gøre, hvis du er nær kontakt?
Hvis du er nær kontakt, fordi du bor sammen med en person, der er smittet eller du tilsvarende har været tæt på en smittet person (fx en kæreste eller overnattende gæster):

• Gå straks i selvisolation
• Bliv testet på dag 4 og 6 efter du sidst var sammen med den smittede person. Testen på dag 4 skal være en PCR-test. Testen på dag 6 skal på nuværende tidspunkt være en hurtigtest
• Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4
• Hvis du har fået 3. stik skal du ikke gå i selvisolation, men du anbefales en hurtigtest hurtigst mulig samt PCR-test på dag 4 og hurtigtest på dag 6. Gå dog straks i selvisolation, hvis du udvikler symptomer på covid-19 eller får et positivt testsvar.
• Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke gå i selvisolation eller blive testet, medmindre du får symptomer.
• Hvis du ikke kan holde afstand til den smittede, anbefales du også at gå i selvisolation, selvom du har fået 3 stik eller har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger.

Hvad er en 'øvrig kontakt'?
Hvis du har været tæt på en person med covid-19, som du ikke bor sammen med, kan der stadig være risiko for, at du er smittet. Du er altså en ’øvrig kontakt’ til en smittet person. Du er ’øvrig kontakt’, hvis en person i din omgangskreds eller en person du dagligt eller regelmæssigt omgås er blevet smittet. Dette kan fx være:

• Kollegaer, du har stået eller siddet ved siden af på arbejde
• Personer du har spist frokost eller middag med
• Gæster i dit hjem
• Personer du har været til møde med eller haft undervisning med og siddet ved siden af
• Klassekammerater i stamklassen eller alle børnene på stuen i dagtilbud
• Efterskole- og højskolekammerater og lignende, som du ikke har delt værelse med
• Hvis du har deltaget i en begivenhed med en eller flere smittede
• Du kan også få at vide gennem Smitte│stop appen, at du er en 'øvrig kontakt'

Som ’øvrig kontakt’ anbefales du at blive testet med en hurtigtest hurtigst muligt samt på 4. dagen efter du sidst havde kontakt med den person, som er smittet. Hvis du får at vide gennem Smitte│stop appen, at du er 'øvrig kontakt', skal du blot tage en hurtigtest hurtigst mulig.

Du vil typisk få besked om, at du er ’øvrig kontakt’ ved at:

• Blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
• Du får besked via Smitte│stop appen.
• Blive kontaktet af ledelsen på din arbejdsplads/uddannelse/anden institution

Hvordan skal du forholde dig som 'øvrig kontakt'?
• Bliv testet hurtigst muligt med en hurtigtest (evt. en selvtest), og bliv testet med en hurtigtest (evt. en selvtest) igen på 4. dagen efter du sidst havde kontakt med den person, som er smittet. Hvis du får at vide gennem Smitte│stop appen, at du er 'øvrig kontakt', skal du blot tage en hurtigtest hurtigst mulig.

• Du behøver ikke gå i selvisolation og kan godt gå på arbejde, på uddannelse, mv. hvis du i øvrigt ikke har symptomer på covid-19.

• Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger som god håndhygiejne og at holde afstand.

Vi anbefaler også, at du bliver testet som ’øvrig kontakt’, selvom du er blevet vaccineret med 2. eller 3. stik, eller hvis du tidligere har været smittet med ny coronavirus. Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for covid-19, behøver du ikke blive testet. Det skyldes, at du stadig kan teste positiv i denne periode, selvom du er rask og ikke længere smitter. Hvis du får symptomer på covid-19, anbefales du dog at blive test.


Venlig hilsen 

Dorthe Lundqvist
Rektor

Hvor kan du få foretaget kvik-test?
Lyn-test i Roskilde: Ro’s have 12, 4000 Roskilde,

Lyn-test i Greve: Greve midtby Center 2B, 2670 Greve

Lyn-test i Køge: Køge Nord Sportscenter, Skolevej 7, 4600 Køge

 

Mvh Dorthe Jensen Lundqvist, rektor

Vintereksamen 

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen i forbindelse med covid19. Bekendtgørelse nr. 2133 af 26. november 2021

Bekendtgørelsen gælder for alle kursister og elever på HF og VUC Roskilde som er tilmeldt fag på HF-enkeltfag, HF2, HF3 og HF Online, AVU og AVU Online.

 

Hvad betyder det for dig som kursist/elev på Hf og VUC Roskilde?

Hvis du bliver syg, er syg eller hvis skolen af sundhedsmæssige årsager vurderer, at du ikke fysisk må komme til dine eksaminer, kan skolen udsætte din eksamen eller aflyse din eksamen helt.

Hvis din eksamen udsættes til et senere tidspunkt vil du blive oplyst om dette.

Hvis skolen vælger at aflyse din eksamen vil du får tildelt en standpunktskarakter, som vil blive ophøjet til din prøvekarakter.

DERFOR….

Du skal meddele skolen på eksamensdagen at du er syg. Du skal fremsende dokumentation på at du er syg på eksamensdagen (lægeerklæring eller svar på et testresultat). Du skal sygemelde dig pr. eksamensdag, dvs. hvis du er syg på 2 eksamensdage, skal du melde dig syge til skolen 2 gange.

Når vi har denne dokumentation vil skolen undersøge muligheden for at aflyse din eksamen. Hvis skolen vælger at aflyse din eksamen, vil du få tildelt en standpunktskarakter, som ophøjes til din prøvekarakter.

Dette vil du blive oplyst om, når skolen har undersøgt muligheden.

Du skal også huske at raskmelde dig

Du kan ringe til skolen 46863000 eller skrive til corona@vucroskilde.dk

Heidi Rønnov Lund, Studieservicechef