Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag og udvikling. Rådet varetager kursisternes interesser over for ledelse og lærere og har store muligheder for at påvirke det fælles, sociale liv.

Et aktivt kursistråd har stor betydning for alle på Hf og VUC Roskilde. Kursistrådet har plads i VUCs bestyrelse og inddrages også i elevtrivlsesundersøgelsen.

Det er derfor vigtigt med et initiativrigt og velfungerende kursistråd. Vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at melde sig til kursistrådet.

Der nedsættes et kursistråd på hver afdeling i begyndelsen af skoleåret.  Der er typisk en kursist fra hvert hold, der er medlem af kursistrådet.

Er du interesseret i at blive en del af kursistrådet kan du henvende dig til kursistmiljøcoach Jan Larsen, e-mail: RJA@vucroskilde.dk

Vi glæder os til at se dig.