Persondata

Behandling af dine personlige oplysninger

Som et nødvendigt led i din uddannelse foretager Hf og VUC Roskilde elektronisk behandling af dine personoplysninger, jf. EU’s persondataforordningens art. 6., stk. 1. litra c. Vi behandler de oplysninger, som du selv har givet os enten ved optagelsessamtale eller en ansøgning, herunder din deltagerbetaling, og vi indhenter din adresse fra folkeregistret.

 Undervejs i din uddannelse registrerer vi yderligere oplysninger om dit studieforløb, resultater af prøver, års- og eksamenskarakterer samt fravær og eventuelle fraværsvarsler. Derudover kan vi komme i berøring med følsomme personoplysninger om dig, hvis du selv giver os oplysningerne, og hvis oplysningerne er af relevans for din skolegang. Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær.

 Personoplysningerne om dig behandles med det formål at dokumentere din studieaktivitet samt evt. betingelserne for at blive indstillet til eksamen. Hvis du går på en karaktergivende uddannelse (AVU, Hf-e eller HF) behandles dine karakterer som dokumentation for dit afsluttende eksamensbevis.

 

 Videregivelse, indsigt og sletning af personlige oplysninger

Hf og VUC Roskilde er forpligtet til at videregive nogle af disse oplysninger til Undervisningsministeriet, STIL og STUK, din Regions kommune, Danmarks Statistik, SU-styrelsen, din bopælskommune eller dit jobcenter, hvis du er i aktivering.

Vi er også forpligtiget til at videregive oplysninger til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du er under 25 år og i risiko for at falde fra din uddannelse, jf. §12.c, stk. 1. i LBK nr. 1097 af 28.09.2017.

Er du pålagt et uddannelsespålæg, er Hf og VUC Roskilde forpligtet til at underrette jobcenteret, hvis vi vurderer, at der er risiko for frafald jf. LBK nr. 1342 af 21.11.2016 §21b stk. 7. Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få rettet eller slettet oplysninger, som du mener er forkerte eller ufuldstændige, jf. EU-persondataforordningens art. 15-17. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte studievejledningen.

 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Dine oplysninger bliver gemt i 10 år fra den dag, du bliver udmeldt fra VUC Roskilde. Hvis du har været til eksamen, vil dine eksamensoplysninger blive gemt hos Hf og VUC Roskilde i 30 år.

 Hvis du har spørgsmål til Hf og VUC Roskildes behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte: Skolens dataansvarlige, rektor Dorthe Jensen Lundqvist (rlu@vucroskilde.dk) eller Skolens databeskyttelsesrådgiver, René Madsen (rrm@vucroskilde.dk). Vi skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Hf og VUC Roskildes behandling af dine personoplysninger.