Hf fængselsbetjent

Fængselsbetjentpakken tager kun 1/2 år, og du kan starte i januar eller august.
Den er til dig, der ønsker at komme hurtigt videre på uddannelsen til fængselsbetjent.

Fagene i pakken kan også tages online.

Du kommer til at gå i studiegruppe med andre, der følger samme pakke som dig. Vær opmærksom på, at du vil komme til at samlæse nogle fag med andre HF-fagpakke-elever.

Optagelse på fængselsbetjentuddannelsen
For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent er der en række konkrete adgangskrav, som skal opfyldes:

  • Være fyldt 21 år ved uddannelsens begyndelse
  • Som udgangspunkt være ustraffet
  • Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
  • Have et godt fysisk og psykisk helbred (en fysisk test er en del af optagelsen)
  • Fremvise et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis inden for de første tre måneder af uddannelsen. Beviset må højst være tre år gammelt.

Uddannelsen som fængselsbetjent
Uddannelsen som fængselsbetjent varer 3 år, og eleverne hedder "Fængselsbetjente på prøve". Under uddannelsen får du både løn og SU. Der udbetales løn i de perioder, hvor du er i praktik i fængslerne. Dog vil du være omfattet af SU-reglerne de 14 dage som er introduktion til tjenestestedet , som finder sted i starten af det 1. uddannelsesår. Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent. Uddannelsen starter 4 gange årligt, og du kan sende din ansøgning løbende hele året.

Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på Kriminalforsorgens uddannelsescenter.

Du kan læse mere her https://blivfaengselsbetjent.dk/

Pris

HF fængselsbetjent er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs. Læs mere om deltagerbetaling og refusion her.

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

Webshop

DSC 0418

Fag på Hf fængselsbetjent

Fag på fængselsbetjentpakken (24 t/uge):

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
  • Valgfrit fag på C-niveau fx psykologi

Undervisningen ligger mellem kl. 9-15.

Du kan læse Hf fængelsbetjent på vores afdeling i Roskilde og Køge.

Du låner gratis bøger af os.

 

;