Hf laborant

Laborantpakken tager kun 1/2 år, og du kan starte i januar eller august.
Den er til dig, der ønsker at komme hurtigt videre på uddannelsen til laborant. 

Bemærk, at denne HF-pakke kun giver adgang til uddannelsen som laborant, hvis du også har en erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed. Ellers skal du have en hel HF for at søge ind. 

Du kommer til at gå i studiegruppe med andre, der følger samme pakke som dig. Vær opmærksom på, at du vil komme til at samlæse nogle fag med andre HF-fagpakke-elever.

Laborantuddannelsen på ErhvervsAkademi Sjælland
Laborantstudiet er en akademiuddannelse på 2½ år, svarende til 150 ECTS (European Credit Transfer System) points.

Skoledelen varer 1½ år.

Uddannelsen afsluttes med 1 års lønnet virksomhedspraktik.

Laborantstudiet giver merit til andre videregående uddannelser.

Virksomhedspraktik
I praktikken skal den studerende arbejde i laboratoriet og lære om de teknikker, der bruges. Mange virksomheder og institutioner ansætter laborantpraktikanter og vi samarbejder bl.a. med universiteterne og virksomheder som Novozymes, Novo Nordisk og Chr. Hansen.

Beskæftigelsesmuligheder
Uddannelsen som laborant giver mulighed for en spændende og udfordrende karriere inden for bl.a. medicinal- og biotekindustrien. 

Flere informationer om uddannelsen kan findes på http://www.zealand.dk/

Pris

HF laborant er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs. Læs mere om deltagerbetaling og refusion her.

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

Webshop

VUC Studenterkorsel 2021

Fag på Hf laborant

Fag på fængselsbetjentpakken (24 t/uge):

  • Biologi C
  • Kemi C
  • Matematik C - det læses online

Undervisningen ligger mellem kl. 9-15.

Du kan læse Hf laborant på vores afdeling i Roskilde.

Du låner gratis bøger af os.

 

;