Kontakt ordblindeafdelingen

Susie Bonnesen
Leder af ordblindeafdelingen

Ordblindetest og ordblindeundervisning

Annette Trankilde
Sekretær

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 9-14.

Fredag lukket - åben på mail.

Martin Richardt
IT- og ordblindekonsulent

IT til ordblinde

Ordblindelærere

Anette Højer Jensen
Christian Christophersen
Ditte Pedersen
Hedvig Amanda Bergsøe
Kirstine Heyde
Louise Grotrian
Pernille Ryhl-Svendsen
Sarah Salløv Agger
Solveig Bredgaard
Susanne Günther
Susie Bonnesen
Katja Lomholt
Mie Brylle Petersen
Sarah Sønderup
Nils Marcussen
Ingrid Dam Larsen
Sannie Fromberg
Malene Schiøler
Simon Petersen