En HF du kan bruge til noget

Den nye Hf-uddannelse giver dig gode muligheder for at tilpasse og målrette dine fremtidsdrømme. Projektarbejde og praktikperioder bliver centrale elementer i uddannelsen.

De færreste ønsker at lære noget under uddannelse, som de ikke senere får brug for. Sådan er det også for HF-eleverne på VUC Roskilde. Kommende elever, der starter i august 2017, kan specialisere sig inden for et fagligt område. Det kan fx være kultur, samfund, biologi, sundhed eller kommunikation.

”På VUC Roskilde har vi god erfaring med at arbejde anvendelsesorienteret i undervisningen. Vores elever lærer at omsætte den teori, de arbejder med i klasserummet til praksis i virkeligheden.

Med den ny HF2 bliver der yderligere fokus på karrierelæring - og på dannelse og uddannelse til at indgå i videre uddannelse og i et arbejdsmarked. Hver elev skal indgå i praktik- og projektforløb med virksomheder eller videregående uddannelsesinstitutioner og i løbet af deres studietid på VUC Roskilde vælge, hvilke fagpakker der vil være mest hensigtsmæssige at tage for at opnå de rette kompetencer i forhold til det uddannelsesvalg, de ønsker at foretage, ”siger rektor Dorthe Jensen Lundqvist.

Meget forskellige kursister
VUC Roskilde har specialiseret sig i at møde de unge voksne lige netop der, hvor de individuelt er i deres liv.

De første uger er et introduktionsforløb, hvor man lærer skolen, fagene og hinanden i klassen at kende. Lærerne planlægger undervisningen med udgangspunkt i netop de elever, der sidder i klassen, så alle kommer med og ingen spilder tiden. 

I en HF-klasse sidder der ca. 28 mennesker, nogle har børn, nogle har prøvet flere uddannelser eller har været i job en periode og andre igen har måske vanskeligt ved at læse eller har andre udfordringer. Vi er en mangfoldig gruppe og derfor arbejder vi hele tiden med, hvordan voksne lærer bedst,” siger Nanna Lund, uddannelsesleder på HF.

Træffer valg undervejs
Mange unge ved ikke helt hvad de skal arbejde med, eller hvilken videregående uddannelse de skal tage.

Derfor starter den toårige HF på VUC Roskilde i august med udviklingssamtaler med den enkelte elev. Der følges op løbende hvert halve år med afklarende samtaler, der hjælper med at afdække elevens udbytte og læring og som også har fokus på, hvad der skal komme efter VUC.