Maria vil arbejde med HR og rekruttering

Maria er alene med sin datter og har taget en HF på 2 år

Læser for sin datters skyld

Maria Faigh Lauridsen er kursistrådsformand på VUC Roskilde i Køge og læser HF enkeltfag. Hun er også enlig mor til en pige på 4 år, og det kan være hårdt at være fuldtidsmor og studerende samtidig. Hun er dog stolt af, at få det hele tid at gå op, og viser sin datter, at det er en god ting at lære nyt og læse lektier.

Der er 9 eksamener inden Maria til sommer kan kalde sig student. Hendes drøm er at arbejde med HR og rekruttering i større virksomheder. Hun søger ind på Uddannelsesvidenskab i København. Oprindelig er hun uddannet salgsassistent og har taget HG og haft erhvervsarbejde. Hun fortryder, at hun ikke har taget en HF noget før, men er meget motiveret nu for at uddanne sig.

Tiden skal prioriteres

Maria bor i Lille Skensved med sin datter på 4 år, og er blevet alene med hende. Det betyder, at hun må strukturere sin tid benhårdt for at nå sine lektier.

Det er selvfølgelig hårdt at være studerende samtidig med at have et lille barn. Der er meget at se til. Men det er også dejligt med al den fritid jeg har med hende, for nogle dage er jeg jo hjemme kl. 14. Jeg læser for min datters skyld. Jeg er stolt af at vise hende, at jeg læser og hun er meget interesseret i computeren og bogstaver allerede. Jeg håber tidligt at få grundlagt nogle gode vaner og interessen for at videreuddanne sig. Og hun kommer jo til at se mig læse de næste tre år også”, siger Maria med et smil.

Valgte VUC for at læse sammen med andre voksne

Netop fordi Maria er 26 år og forælder valgte hun at læse HF på VUC Roskilde i Køge.

”Jeg ville gerne studere sammen med andre voksne jævnbyrdige, og som eventuelt også havde børn. Så ville der være større forståelse for, hvis jeg en dag har barn syg. Eller at jeg skal hjem og hente og ikke bare kan feste eller blive længe, når vi er i studiegrupper, ” siger Maria.

Bindeleddet mellem kursister og ledelse er vigtig

Maria er også kursistrådsformand og valgte det for at være kursisternes talerør og få indflydelse på beslutninger.

”Jeg synes det er vigtigt med et godt bindeled mellem kursister og ledelse. Der bliver lyttet til os. Jeg kan bringe de ting videre som kursisterne taler om i hverdagen, og sikre at informationen fra ledelse og administration kommer ud til kursisterne. Sidste skoleår havde vi et succes med et festligt fastelavnsarrangement og det gentog vi i år,” fortæller Maria.

Der er blandt andet fælles samlinger, hvor holdene skiftes til at lave aktivitet i 20 minutter. Det kan være gåder man skal løse sammen på tværs af AVU-kursister og HF-kursister. Det gør, at alle kender lidt mere til hinanden og giver godt fællesskab.