Besøg fra Korea

12.09.2017

 

Gyunggi - do er provinsen med den østlige landegrænse mod Nordkorea - og de har midt i de sikkerhedspolitiske udfordringer valgt, at sende en delegation af skolefolk til VUC Roskilde.

Gyunggi - do instituttet for livslang læring besøgte 7. september VUC Roskilde med 5 lærere og 4 sekretærer under ledelse af vice-rektor Mr. Park. De var på en del af en Europatur for at indsamle erfaringer fra godt fungerende skoler og VUC Roskilde tilbyder i høj grad undervisning og støtte-undervisning til dem der er fyldt 16 år og til og med pensionsalderen.

Fra VUC Roskilde deltog vicerektor Lars Bretlau, Raino Hansen, international koordinator på VUC Roskilde, samt uddannelseskonsulent Lis Eilertzen.

VUC Roskilde har tidligere haft besøg fra Norge (Bergen) samt fra Kina.

Delegationen fra Korea og Raino Hansen, international koordinator på VUC Roskilde i midten af billedet.