Elever er blevet bedre til at forstå figurer i matematik

16.12.2020

Frederik Hindborg Ipsen, 22 år, og Sebastian Spanggaard, 30 år, begge fra A klassen på 2-årig hf er ovenud tilfredse med deres store udbytte af deres frivillige forløb på EU STEM.

De meldte sig til faglig læsning ”Læs og forstå din matematikbog”. Og hvis EU Stem forløb bliver udbudt igen vil de gerne melde sig.

Jeg er blevet meget bedre til at forstå figurer i matematik, samt til at forklare grafer. Jeg synes matematiklærer Lis er helt fantastisk. Vi er gået i dybden med illustrationer, modeller og symboler ud over den skrevne tekst. Læsning af faglige tekster kan jeg bruge i alle fag. Så det har givet mig en mere selvstændig læsning og forståelse ”, siger Frederik Hindborg Ipsen.

Frederik overvejer at søge ind på Universitetet efter sin hf og læse Computerscience.

 ”Eleverne opnår større grad af selvstændighed ved at arbejde målrettet med læseprocessen. Denne selvstændighed understøtter i høj grad udviklingen af en faglig identitet hos kursisterne/eleverne og er en meget efterspurgt vare på de videregående uddannelser, ” forklarer Lis Eilertzen, som har undervist på STEM forløbet: ”Læs og forstå din matematikbog”.

”Jeg er glad for de redskaber jeg har fået til at kunne læse en faglig tekst nemmere. Vi har lært at inddele teksten i afsnit og har lært at fortolke en opgaveformulering, så man sikrer sig, at man har forstået kravene og får svaret på det hele. Det er også noget jeg kan bruge fremadrettet, da jeg gerne vil uddannes til speditør,” siger Sebastian Spanggaard.