Elever og ansatte kan sendes ud i verden på studierejser

18.02.2021

Skolen er netop blevet Erasmus+ akkrediteret, som betyder at skolen får økonomisk tilskud til udenlandsrejser i forbindelse med studierejser og internationale kurser. Både ansatte og elever kan søge om efteruddannelse, udveksling, undervisning i international dimension med rejser til udlandet. Hf og VUC Roskilde har også haft besøg af flere lærere fra udlandet, der har været i jobskygning og som er blevet inspireret af den danske måde at undervise på.

”Det er et kvalitetsstempel, vi værdsætter - en markering af, at vores internationale strategi og ditto aktiviteter er relevante og tilpas ambitiøse, og allerbedst giver det nye muligheder for internationalt samarbejde” siger Dorthe Jensen Lundqvist.

Erasmus+ akkrediteringen løber frem til 2027 og betyder bl.a. at Hf og VUC Roskilde har en enestående mulighed for at tilbyde voksne kursister en international dimension oveni at få en hue på hovedet.

I godkendelsen blev der lagt vægt på, at Hf og VUC Roskilde generelt har en god holdning til, at der skal komme noget konkret ud af et internationalt ophold for kursister og elever inden for et år.

”Vi har allerede gode erfaringer med elever der arbejder med FN’s verdensmål og STEM aktiviteter. I vores Erasmus ansøgning fokuserede vi bla på, at Ydre Nørrebro Ressource Center sendte unge anden generationsindvandrere til Sydeuropa og de kom tilbage som danskere, fuldt beviste om de mange værdier de ikke delte med dem som boede i Paris eller i Spanien,” fortæller Raino Hansen, international koordinator og PhD.

Sidste år fik Hf & VUC Roskilde en 3-årig netværksbevilling af Nordplus. Denne giver unge kursister et talerør til at kunne udtrykke sig om deres nye nordiske identitet: Alt det som unge har til fælles i Norden og som gør os mere ens i tænke- og handlemåde.

I sept. 2017 besøgte japanske professor Shuji Toyoizumi Hf og VUC Roskilde. Her ses han sammen med rektor Dorthe Jensen Lundqvist og international koordinator PhD Raino Hansen. Shuji har skrevet en forskningsartikel på japansk omkring anden chance systemet i Danmark. For de japanskkyndige er den på Hf og VUC Roskilde / international committee.