Genåbning efter påske

26.03.2021

Elever på 2-årig hf, ordblindeklasser og kursister på hf enkeltfag

Den delvise genåbning betyder, at nogle af hf-holdene møder frem til undervisning hver anden uge – første gang i uge 14, dvs. tirsdag den 6.april til fredag den 9. april.

Din lærer vil kontakte dig og give præcis information om, hvad der skal ske i uge 14.

De hold, der ikke skal møde frem, fortsætter med onlineundervisning som hidtil.

 

Kursister på AVU og FVU

Undervisningen på nogle af holdene starter med almindelig fysisk undervisning fra den 12. april. I ugen efter påske skal alle hold fortsat arbejde online. Herefter vil nogle af holdene have almindelig undervisning den ene uge og online den anden. Du får besked direkte fra dine lærere om netop dine hold.

 

Krav om test

Du skal fremvise en negativ COVID-19 test når du møder i skole efter Påske – og den må højst være 72 timer gammel.

Vi er ved at etablere et testcenter på skolen. Det starter så småt op efter Påske, men forventes først endeligt klar mellem 12.-15. April. Inden du møder på skolen skal du derfor COVID-19 testes – på et af de offentlige teststeder.

 

Alle skal som udgangspunkt testes. Der kan dog være nogle undtagelser. 

Hvis du skal fritages for test skal du henvende dig til Studieservice.

Hvis du er i tvivl om noget kan du skrive til vucroskilde@vucroskilde.dk

 

Mvh Dorthe Jensen Lundqvist, rektor.