Greves borgmester uddelte diplomer

30.01.2017
Pernille Beckmann overrakte diplomerne på VUC. Det er nemlig Greve kommune, der har udviklet uddannelsesforløbet specielt til flygtninge i samarbejde med VUC.

"Klap jer selv på skulderen", sagde Greves borgmester Pernille Beckmann til VUC-kursister med flygtningebaggrund.

Det danske sprog er svært. Især hvis man kommer fra en helt anderledes kultur end den danske. Men det er ikke umuligt at lære. Det blev bevist fredag den 27. januar, da et hold unge flygtninge fik overrakt deres diplom for et halvt års vellykket arbejde i fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på VUC Roskildes afdeling i Greve.

”Vores erfaring er, at hurtig integration virker, så vi havde brug for en uddannelse, som hurtigst muligt kan få de unge på ret kurs i Danmark, sagde Pernille Beckmann og forklarede, hvorfor dagen blev markeret på festlig vis:

”Når de gennemfører sådan et forløb, har det også betydning for andre. Nu er de ikke længere på integrationsydelse, men studerende på SU – ligesom de danske unge – og derfor bliver de hurtigere en del af den danske uddannelseskultur. Det vil vi gerne belønne”, siger hun.

Højskole gav flydende dansk

Hvis de unge flygtninge får problemer med at følge med på deres VUC-uddannelse eller i værste fald er nødt til droppe ud, så står kommunen klar til at hjælpe. 

”Når de er under 25 år gamle, så skal de i gang med en uddannelse. Hvis de unge ikke er parate til en uddannelse, prøver vi måske et praktikophold, så de kan finde ud, hvad de vil arbejde med efter uddannelsen. Det er jo ikke sikkert, de alle sammen skal på universitetet, nogle skal måske have en mere teknisk uddannelse”, siger beskæftigelseskonsulent Darun Amin.

Hun nævner også fælles uddannelsesvejledning på fx arabisk i hold for 5-6 unge og højskoler som alternative muligheder, der allerede har givet succes.

På VUC-holdet i Greve har den indsats virket. Mohammed Fayek Ismail kunne så godt som intet dansk. Han tog 26 uger på højskole, hvor der var dansk 37 timer om ugen, og nu taler han flydende dansk og har ingen problemer med at følge undervisningen i sin klasse på VUC i Greve.