Krav om mundbind på skolen fra 29. okt.

25.10.2020

Fredag den 23. oktober holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde om nye restriktioner på grund af COVID-19.

Herunder kort hvad der kommer til at gælde for elever og kursister på Hf og VUC Roskilde fra den 29. oktober og foreløbig til 2. januar 2021 - både i Roskilde, Greve og Køge:

  • I skal bære mundbind, når I bevæger jer rundt på skolen. I skal ikke bære mundbind, når I deltager I undervisning, hvor I sidder ned. I skal selv købe og medbringe de mundbind, I skal bruge.
  • Det gælder fortsat, at sociale fællesaktiviteter på tværs af hold og klasser aflyses eller tidligst kan gennemføres efter 2. Januar 2021 (herunder fester og fredagsbar).
  • Der er ikke umiddelbart planer om yderligere restriktioner om øget afstand mv.
  • Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er tilstrækkeligt med mundbind i butikkerne.

Spørgsmål/svar på uvm.dk/corona vil blive opdateret efter de nye udmeldinger fra regeringen, så det er en god idé, at I holder jer opdateret der.  

Da det er et krav fra myndighederne, at elever og kursister bærer mundbind på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, først og fremmest på fællesarealerne, så har vi pligt til at håndhæve det.

Det er dog muligt at undtage kursister fra krav om mundbind i særlige situationer:

Ad. A. Hvis en kursist/elev meddeler til studieservice, at han eller hun af sundhedsmæssige grunde ikke kan bære mundbind, eller at han eller hun oplever betydeligt ubehag ved det, så kan kursisten/eleven blive fritaget for at bære mundbind. Kursisten/eleven skal i givet fald holde min. 2 meters afstand til andre, når han eller hun befinder sig på fællesarealerne eller er på vej ind/ud af klasselokalet.

Studieservice kan bede om lægefaglig dokumentation, hvis kursisten/eleven skal fritages for mundbind.

Ad. B. Hvis en kursist/elev nægter at bære mundbind på skolens område (indendørs) uden gyldig grund (se ad A)), skal han eller hun forlade skolens bygninger og må selv aftale med sine lærere, hvordan en studieaktivitet kan opretholdes.

Ad. C. Hvis en kursist/elev ønsker at bære visir i stedet for mundbind, er der intet problem i det. Kursisten/eleven skal blot selv sørge for det.

Pas på jer selv - og hinanden ❤️

Venlig hilsen

Dorthe Jensen Lundqvist, Rektor