Lockout er udskudt til 12. maj

03.04.2018
Der vil tidligst kunne blive lockout fra den 12. maj. Læs her hvad en lockout vil betyde for dig som kursist.

Finansministeriet har varslet lockout for ansatte i blandt andet stat og kommuner. Det er udskudt til 12. maj.

Hvis lockouten bliver en realitet vil det få betydning for VUC Roskilde, da de fleste lærere og administrative medarbejdere i givet fald ikke kan undervise eller løse andre opgaver på skolen i den periode, hvor lockouten gælder.

Vi vil dog sætte en række initiativer i værk, så du kan være studieaktiv og så du bliver klar til din eksamen.

Vær særligt obs på følgende:

- En eventuel lockout kan tidligst træde i kraft den 12. maj.
- Du skal være studieaktiv i en eventuel lockoutperiode og vil fortsat kunne få SU, idet at du er studieaktiv
- Alle kursister forventes at møde på skolen for at arbejde fagligt
- Nogle kursister vil fortsat have almindelig undervisning
- Andre kursister skal arbejde selvstændigt i studiegrupper, med relevant IT-baseret undervisningsmateriale osv.
- Du vil blive klar til at gå til eksamen
- Diverse eksamener afholdes. Ved en langvarig lockout kan det dog betyde at eksaminer bliver rykket til efter sommerferien.

Når skolen ved mere om en eventuel lockout, lægger vi besked på Fronter og vores hjemmeside. Hold dig derfor orienteret.

Med venlig hilsen
VUC Roskilde