Nyt om eksamen

05.02.2021

Kære elever og kursister på Hf og VUC Roskilde,

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er blevet enige om, hvordan prøver og eksamener skal håndteres i resten af dette skoleår.

Opsummeret gælder for HF og VUC:

Disse prøver/eksamener gennemføres:

Hf:

Elever på 1. hf har 2 prøver: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver)

Elever på 2. hf har 4 prøver: Dansk (skriftlig), 3 mundtlige prøver

Hf-enkeltfag/GSK/SOF: - op til 4 prøver, herunder EP-forsvar

 

AVU:

  • Mundtlige prøver i dansk og dansk som andetsprog (niv G,D) og matematik (niv. G, D), hvis undervisning med fysisk fremmøde genoptages fra 1. marts.

Ellers aflyses alle prøver.

 

FVU:

  • Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende)

 

I de afsluttende fag, der ikke afsluttes med eksamen, giver læreren en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes som eksamenskarakter.

På hf vil I senere få at vide, hvilke konkrete fag der er udtrukket til eksamen – udover de nævnte – og i hvilke fag, I vil få afsluttende standpunktskarakter

 

Venlig hilsen

Dorthe Lundqvist

Rektor