Succes med ordblindeaften

01.03.2019
Mange besøgende ville høre om hjælp til ordblindhed

80 besøgende var meget interesserede og spørgelysten var stor.

Ca. 25 kom specifikt for at høre om vores nye HF for ordblinde, men der var også mange, som kom for at høre om rettigheder for børn og muligheder for voksne.

Efter oplæggene var der spørgsmålscafeer, hvor man enten kunne spørge til børneområdet, voksenområdet, HF-ordblind samt se på it-støtte hos, møde NOTA og Ordblindeforeningen.