Elevtrivsel

Hvert år gennemfører Hf og VUC Roskilde-Køge den nationale elevtrivselsundersøgelse for 2-årig hf.

Den seneste undersøgelse kan ses her

På elevtrivselsmøderne udarbejder vi handleplaner ud fra hver årlig elevtrivselsundersøgelse.

Handlingsplaner 2022/2023

Handlingsplaner 2021/2022

Derudover lytter vi til kursisternes/elevernes ønsker i det daglige arbejde og har et aktivt og engageret kursistråd.

Kursistrådet arrangerer blandt andet sociale arrangementer og deltager med repræsentanter i bestyrelsesmøderne.