Hvorfor sender vi elever på studieture?

Sune Stick, uddannelsesleder 2-årig hf fortæller om hvorfor vi sender elever ud i verden
International

Elever ud i verden

Skolen er Erasmus+ akkrediteret, som betyder at skolen får økonomisk tilskud til udlandsrejser i forbindelse med studierejser og internationale kurser.

Både ansatte og elever kan søge om efteruddannelse, udveksling, undervisning i international dimension med rejser til udlandet.
Hf og VUC Roskilde-Køge har også haft besøg af flere lærere fra udlandet, der har været i jobskygning og som er blevet inspireret af den danske måde at undervise på.

 

Studieture

"Jeg ville gerne kunne rejse, men jeg tør ikke, fordi jeg ikke taler engelsk. Jeg ville jo ikke kunne praje en taxa eller lign. Det gør ondt ikke at kunne det."

Vi sender kursister afsted på mobilitet gennem Erasmus+ - hvorfor?

Fordi Erasmus+ giver os mulighed for at få ordblinde og andre med diagnoser ud i verden. Den verden vi andre uden problemer oplever og indtager.

At komme ud i verden er ikke bare at rejse. Det er at komme hjem med viden og handlekompetencer til at begå sig sammen med andre i nye kontekster, at kunne koble sproglighed med visuelle forståelser, at forstå den mangfoldighed vi lever i og at "kunne selv".

Det er vores opgave som uddannelsesinstitution at forsøge at nære og gøde en international forståelse mellem mennesker i en verden fyldt af udfordringer med demokrati, krig i Europa og klimakrise. 

Turen går til Grønland

Vi har et samarbejde med det næstnordligste gymnasium - GUX i Aasiaat i Grønland.

Mange unge i Danmark tror ikke, at man har internet og pizzarestauranter i Grønland, mener nogle grønlandske elever fra gymnasiet GUX Aasiaat. Det bliver der så rådet bod på nu, hvor en dansk klasse skal besøge Grønland i næste år, og omvendt kommer de grønlandske elever til Roskilde.

Samarbejdet er mellem en 3-årig hf ordblindeklasse fra HF og VUC Roskilde-Køge og en klasse fra et gymnasium i Grønland - GUX Aasiaat. Klasserne skal besøge hinanden og opleve hinandens hverdag, samfund og kulturer. De skal bo hos hinanden, have fælles undervisning og lave aktiviteter sammen.

”Det er en vigtig del af elevernes dannelse at få indsigt i hinandens liv og tale om mange af de ting, de er fælles om og deler. Fokus i samarbejdet vil derfor også være på mange af de ligheder eleverne fra Aasiaat og Roskilde deler, da eleverne er på samme alder og møder hinanden i øjenhøjde. Grønland og Danmark er begge en del af Rigsfællesskabet og har en fælles historie og kultur som binder landene og folkene sammen, ”siger rektor på Hf og VUC Roskilde-Køge Dorthe Lundqvist.

Eleverne lærer hinanden at kende inden turen
Inden studieturene, skal eleverne bruge meget tid sammen virtuelt, da de skal lære hinanden at kende. De skal have fælles undervisning om temaer, der er relevante for studieturene, og de skal planlægge, hvem der skal bo sammen og hvad studieturene skal indeholde. Derfor begynder samarbejdet allerede i år.


Louise Weber Truelsen (venstre) og Julie Long Jensen (højre) fra HF og VUC Roskilde-Køge er meget glade for den måde som samarbejdet med den grønlandske klasse skal fungere på:

”Det er rigtigt spændende, at vi ikke bare skal på studietur, men at vi også skal lære nogle grønlandske jævnaldrende at kende”, udtaler Louise, og Julie supplerer: ”Det er også fedt, at vi skal lære dem at kende og samarbejde om fælles temaer inden vi skal derop.”

"Vi glæder os meget til at de unge får udvekslet erfaringer med deres forskellige kulturer og måder at leve på, siger Hans Christoffersen.

Den grønlandske klasse 2P

"Da vi kom ind i klassen på Grønland og præsenterede os og fortalte om projektet, begyndte de at juble og huje. Det var en helt vild modtagelse," fortæller Maj Britt Søborg Frederiksen.

De danske lærere yderst til venstre og højre og i midten de grønlandske lærere og rektor. Vi skal samarbejde med Danny og Jette i fagene dansk, historie, samfundsfag og religion.

De danske lærere Maj Britt (til venstre) og Hans (til højre) - I midten de grønlandske lærere og rektor.
"Vi skal samarbejde med Danny og Jette i fagene dansk, historie, samfundsfag og religion", siger Maj Britt.

Projektet er støttet af Nordplus Junior.

Ny brugbar viden med hjem

Vi sender lærere og elever på studieture ud i verden, hvor de kommer hjem med ny viden og motiverende oplevelser i rygsækken.

Vores ansatte tager på faggruppeture i Europa og får lært hinanden at kende og samtidig får ny brugbar viden med hjem til deres fag.

Vi har også efteruddannelse med internationale kurser samt jobskygning, både på Hf og VUC Roskilde og hvor vi besøger andre skoler og institutioner.

Vi kan lære meget af hinanden og vil gerne lære jer noget om os og vores organisation, studiemiljø og læringsmiljø.

Kontakt os, hvis I er interesseret i at høre mere om vores muligheder og internationale samarbejde.

International Cooperation

Contact

Sune Stick
Coordinator international cooperation