International

HVEM ER VI?

Hf og VUC Roskilde-Køge er Erasmus+ akkrediteret, som betyder at skolen får økonomisk tilskud til udlandsrejser i forbindelse med studierejser og internationale kurser.

Både ansatte og elever kan søge om efteruddannelse, udveksling, undervisning i international dimension med rejser til udlandet.
Hf og VUC Roskilde-Køge har også haft besøg af flere lærere fra udlandet, der har været i jobskygning og som er blevet inspireret af den danske måde at undervise på.

 

Kursistmobilitet/studieture

Jobskygning

Kurser for ansatte

 

 

 

 

 

 

My Nordic Identity 

- Besøg i Helsinki

Ansigt til ansigt 

- Besøg i Grønland

 

 

Hvorfor sender vi elever på studieture?

Sune Stick, uddannelsesleder 2-årig hf fortæller om hvorfor vi sender elever ud i verden
International Cooperation

Contact

Sune Stick
Coordinator international cooperation