Ledelse

Dorthe Jensen Lundqvist
Rektor
Jimmy Zander Hagen
Vicerektor og hf uddannelseschef
Vibeke Refskov Olsen
Uddannelseschef AVU, OBU og FVU
Heidi Rønnov Lund
Studieservicechef
Sune Stick
Uddannelsesleder 2-årig hf, International koordinator, Globalisering
Marie Wolter Bertelsen
Uddannelsesleder for ordblindeområdet og drifts-overenskomstparter