Lovpligtig information

På Hf og VUC Roskilde-Køge er vi underlagt Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne og vi følger Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Hjemmesidevejledning.

Det betyder, at du som kursist/elev, underviser, ansøger osv. har krav på en række oplysninger om Hf og VUC Roskilde-Køge, der er væsentlige for belysning af skolens undervisningskvalitet. Derfor finder du alle relevante oplysninger her.

Vedtægter 
Gældende fra 3. okt. 2022. Bestyrelsen har godkendt nye vedtægter den 2/6 under forudsætning  af, at Ministeriet godkender den ændrede vedtægt og nye navn. Ministeriet for Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt den 5. sept. 2022.

Mission, vision, værdier, grundfortælling og strategiske indsatser

Uddannelser, facts og tal - en præsentation af Hf og VUC Roskilde-Køge

Samarbejde, udvalg og funktioner

Strategiske indsatser 2022-2023

Evaluering af strategi og indsatser 2021-2022

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Personalepolitik

Rusmiddelpolitik

Antimobbestrategi

Retningslinjer i forbindelse med vold og trusler

Sociale klausuler

Løfteevne

HF-dimittendernes videre uddannelse efter hhv. 3 og 15 måneder

Årskursister

Kursisternes alder og køn

Karaktergennemsnit

Fuldførelsesprocenter for hf enkeltfag og 2-årig hf

Fastholdelsestal

Fraværstal

Cookiepolitik

Whisteblowerordning