Lønfællesskab

Hf og VUC Roskilde-Køge indgår i et lønfællesskab - LPKS - med disse VUC'er:

  • Frederiksberg VUC og STX
  • HF & VUC Nordsjælland
  • Hf og VUC Klar
  • Hf og VUC Roskilde-Køge

Her på siden findes de fælles blanketter, som vi har produceret til formålet. Dermed bruger alle de samme standardblanketter.

Vi håber, at vi har fået dækket en stor del af behovet, ellers er vi kun en mail eller et opkald væk.

Lilann Lauridsen og  Debbie Lundberg.

Har du driftsproblemer - så prøv dette link til Økonomistyrelsen.

A conto
Afholdelse af ferie og 6. ferieuge
Aftaleskema individuel løn
Barselsskema
Befordring
Beregning af anciennitet
Beregning af feriedifferencer

Indstilling af ny medarbejder010424 
Indstilling af ny medarbejder 011023
Indstilling til fratrædelse
Indstilling til orlov
Jubilæumsgratiale
Ledighedsdage
Lønskema timelønnet personale
Masseindberetning 6. ferieuge
Mundtlig censur HF


Oprettelse/ændring af ratepension
Overførsel ferie og 6. ferieuge
Seniorbonus
Skema merarbejde
Skriftlig censur
Tjenesterejser Danmark 2023
Tjenesterejser udland 2023
Udbetaling af honorar
Ændring af arbejdstid
Ændring af trækprocent

 


Kontakt os

Lilann Lauridsen
Løn & Personale
Debbie Lundberg
Løn & Personale