Lønfællesskab

Hf og VUC Roskilde-Køge indgår i et lønfællesskab - LPKS - med disse VUC'er:

  • Frederiksberg VUC og STX
  • HF & VUC Nordsjælland
  • Hf og VUC Klar
  • Hf og VUC Roskilde-Køge

Her på siden findes de fælles blanketter, som vi har produceret til formålet. Dermed bruger alle de samme standardblanketter.

Vi håber, at vi har fået dækket en stor del af behovet, ellers er vi kun en mail eller et opkald væk.

Lilann Lauridsen og  Debbie Lundberg.

Har du driftsproblemer - så prøv dette link til Økonomistyrelsen.

Befordring

Tjenesterejser Danmark 2022
Tjenesterejser udland 2022

Indstilling af ny medarbejder 
Indstilling til fratrædelse
Indstilling til orlov
Aftaleskema individuel løn
Ændring af arbejdstid
Ændring af trækprocent
Oprettelse/ændring af ratepension

A conto
Jubilæumsgratiale
Ledighedsdage
Lønskema timelønnet personale
Skema merarbejde
Udbetaling af honorar

Beregning af anciennitet

Barselsskema

Afholdelse af ferie og 6. ferieuge
Overførsel ferie og 6. ferieuge
Masseindberetning 6. ferieuge

Skriftlig censur

Beregning af feriedifferencer
Seniorbonus

 

Kontakt os

Lilann Lauridsen
Løn & Personale
Debbie Lundberg
Løn & Personale