Samarbejde

Hf og VUC Roskilde-Køge samarbejder VUC'er på Sjælland og videregående uddannelser om et stort naturvidenskabeligt og matematisk orienteret projekt "STEM".

Frederik Og Sebastian A Klassen

”Projektet STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) har fokus på det naturvidenskabelige fagområde og deltagerne er professionshøjskolen Absalon og erhvervsakademiet Zealand, samt Hf og VUC Roskilde-Køge, VUC Storstrøm, VUC Nordvestsjælland, Hf og VUC Klar. 

Projektet har til formål at øge antallet af regionalt uddannede diplomingeniører i bioteknologi eller maskinteknologi i Region Sjælland.

Frederik Hindborg Ipsen, 22 år, og Sebastian Spanggaard, 30 år, på 2-årig hf er ovenud tilfredse med deres store udbytte af deres frivillige forløb på ”Forstå din matematikbog”.

Jeg er blevet meget bedre til at forstå figurer i matematik, samt til at forklare grafer. Vi er gået i dybden med illustrationer, modeller og symboler ud over den skrevne tekst. Så det har givet mig en mere selvstændig læsning og forståelse ”, siger Frederik Hindborg Ipsen, der overvejer at læse Computerscience efter sin hf.

Jeg er glad for de redskaber jeg har fået til at kunne læse en faglig tekst nemmere. Vi har lært at inddele teksten i afsnit og har lært at fortolke en opgaveformulering, så man sikrer sig, at man har forstået kravene og får svaret på det hele,” siger Sebastian Spanggaard, der vil være speditør.

Lea Karen Og Cecilie P Klassen

Lea Friis, Karen Nielsen og Cecilie Christensen har sammen med resten af eleverne fra P klassen (3-årig hf for ordblinde) har de deltaget i et fagligt talentforløb, der tager udgangspunkt i fagene geografi og matematik.

"Der var fokus på bæredygtighed, miljø og klima og vi har blandt andet været på Svanholm Gods og måle geder op til regression i matematik", fortæller Karen.

”Vi hørte om Svanholms egen vandforsyning og håndtering af spildevand. Det har været sjovt og anderledes end at være i klassen, siger Cecilie.

Eleverne samlede data ind i stalde, lader og på marker på det økologiske landbrugskollektiv Svanholm Gods. De har også lavet beregninger i Kornerup Å. Her skulle de måle åens gennemsnitsdybde og strømhastighed, og der var fokus på næringsstoffernes kredsløb.

#BIO2ME

#BIO2ME er et projekt, der har til formål at øge antallet af regionalt uddannede diplomingeniører i bioteknologi eller maskinteknologi i Region Sjælland. Samarbejdet foregår mellem VUC’er og professionshøjskolerne Absalon, og projektet skal inspirere eleverne til at ville arbejde med bæredygtig omstilling, når de er færdige med at læs hf på Hf og VUC Roskilde-Køge.

”På Hf og VUC Roskilde-Køge vil vi køre projektet på matematik, fysik, biologi og kemi holdene,” siger projektkoordinator Lis Eilertzen.

Projektperiode: 01.01.23 -31.12.26

Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: Nordvestsjællands HF og VUC, Hf og VUC Roskilde-Køge, VUC Klar samt Erhvervshus Sjælland.

Støtte: Projektet støttes med i alt godt 11,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Erhvervshus Sjælland deltager i projektet, for at skabe samarbejde med relevante virksomheder mhp. at skabe mentorordninger for de studerende på Absalons diplomingeniøruddannelser.

Målgruppen for projektindsatsen kan være såvel ufaglærte unge direkte fra en ungdomsuddannelse eller faglærte med en erhvervsuddannelse, der ønsker at videreuddanne sig.

En følgegruppe med deltagelse af bl.a. repræsentanter for BiotekByen, de to klynger Danish Life Science Cluster og Food & Bio Cluster, arbejdsgiverorganisationer, det regionale arbejdsmarkedsråd mfl. skal kvalitetssikre projektet og sikre koordinering med fyrtårnsindsatsen.

;