Driftsoverenskomst med VUC Roskilde

Hf og VUC Roskilde kan indgå aftaler om varetagelse af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) med andre institutioner. Oversigt over institutionstyper, der kan indgå driftsoverenskomster kan ses på MBUL’s hjemmeside for FVU og for OBU.

Aktuelle aftaler om driftsoverenskomster

Hf og VUC Roskilde har pt. aftaler om driftsoverenskomst med følgende institutioner:

OBU samarbejdspartnere

FVU samarbejdspartnere

Ansøgning om indgåelse af nye aftaler om driftsoverenskomster

Der kan løbende ansøges om indgåelse af nye aftaler jf. bekendtgørelserne om OBU og FVU.

Retningslinjer og ansøgningsblanketter forefindes på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgningsblanketter og tilsynsprocedurer FVU

Ansøgningsblanketter og tilsynsprocedurer OBU

Ansøgninger skal behandles af VUC Roskildes ledelse, uddannelsesudvalg og bestyrelse og derefter behandles/godkendes i regionsrådet. Denne sagsbehandlingsprocedure betyder at:

Hvis man ønsker at kunne starte undervisning 1. august, skal ansøgningen være VUC Roskilde i hænde inden 1. marts samme år

Hvis man ønsker at kunne starte undervisning 1. januar, skal ansøgningen være VUC Roskilde i hænde senest 1. september året før

Tilsyn

Hf og VUC Roskilde fører tilsyn med OBU og FVU hos driftsoverenskomsttagerne. Proceduren følger tilsynsvejledningen fra UVM (se ovenfor).

Desuden har de fires VUC-institutioner i Region Sjælland valgt at samordne tilsynsprocedurer. Se de specifikke procedurer her:

Tilsynsprocedure FVU

Tilsynsprocedure OBU

Seneste gennemførte tilsyn

Ud over det løbende faglige og økonomiske tilsyn, gennemføres hvert forår et anmeldt, temabaseret tilsynsbesøg hos hver driftsoverenskomstpart. En samlet tilbagemelding fra seneste tilsynsbesøg kan læses her:

Tilbagemeldinger på tilsynsbesøg for foråret 2020

 

Ansøgning og spørgsmål i forbindelse med driftsoverenskomster rettes til: