International

På Hf og VUC Roskilde ønsker vi at samarbejde internationalt. Det gør vi på flere måder.

Vi sende lærere og elever på studieture ud i verden, hvor de kommer hjem med ny viden og motiverende oplevelser i rygsækken.

Vores ansatte tager på faggruppeture i Europa og får lært hinanden at kende og samtidig får ny brugbar viden med hjem til deres fag.

Vi har også efteruddannelse med internationale kurser samt jobskygning, både på Hf og VUC Roskilde og hvor vi besøger andre skoler og institutioner.

Vi kan lære meget af hinanden og vil gerne lære jer noget om os og vores organisation, studiemiljø og læringsmiljø.

Kontakt os hvis I er interesseret i at høre mere om vores muligheder og internationale samarbejde.

 

HF & VUC Roskilde kan sende elever i alle verdensretninger

Skolen er Erasmus+ akkrediteret, som betyder at skolen får økonomisk tilskud til udenlandsrejser i forbindelse med studierejser og internationale kurser. Både ansatte og elever kan søge om efteruddannelse, udveksling, undervisning i international dimension med rejser til udlandet. Hf og VUC Roskilde har også haft besøg af flere lærere fra udlandet, der har været i jobskygning og som er blevet inspireret af den danske måde at undervise på.

”Det er et kvalitetsstempel, vi værdsætter - en markering af, at vores internationale strategi og ditto aktiviteter er relevante og tilpas ambitiøse, og allerbedst giver det nye muligheder for internationalt samarbejde, ”siger Dorthe Jensen Lundqvist.

Erasmus+ akkrediteringen løber frem til 2027 og betyder bl.a. at Hf og VUC Roskilde har en enestående mulighed for at tilbyde voksne kursister en international dimension oveni at få en hue på hovedet.