Eksamenshåndbog

Syg ved eksamen

Hvis du bliver syg, eller du på anden måde bliver forhindret i at gennemføre en prøve, er det vigtigt at du kontakter Studieservice inden prøvens start - ellers tæller det som et eksamensforsøg.

Skyldes det sygdom, skal du have en lægeerklæring som dokumentation. Du skal selv betale for lægeerklæringen.