FAQ om corona og undervisning

 • Hvordan er jeg studieaktiv, når undervisningen er online?

  Du skal være virtuelt til stede og studieaktiv i det tidsrum, der står i dit skema – som hvis undervisningen blev afholdt på skolen

  • Du skal deltage via fx Canvas eller Teams i det tidsrum, som læreren angiver. Det er din lærer, der afgør, hvornår du arbejder selvstændigt med virtuelt materiale, i grupper eller deltager via Canvas eller Teams 7
  • Du skal deltage i undervisningen med mikrofon og webcam tændt, når læreren forlanger det. På samme måde som i undervisning afholdt på skolen skal læreren kunne se og høre dig for at vurdere din studieaktivitet og din faglige præstation. Du skal desuden både kunne se og høre din lærer og dine medkursister/-elever
  • Du skal vise, hvad du har lært i undervisningen ved at løse og aflevere de opgaver, som læreren stiller til dig og de andre. Det kan være en fremlæggelse via Canvas eller Teams, en video eller skriftlige opgaver, du besvarer og afleverer elektronisk. Det er op til læreren, hvordan du skal kunne vise det Det er nødvendigt for at kunne vurdere dit standpunkt, hvis eksamen aflyses pga. fx Covid-19
  • Du må ikke optage andre eller tage billeder fra undervisningen online, medmindre du på forhånd har aftalt det med de pågældende
  • Husk at kommunikere respektfuldt med andre – også på nettet
 • Får jeg fravær?

  Du får fravær, hvis du ikke er studieaktiv, eller hvis du ikke afleverer de opgaver, du skal. Du bliver med andre ord fraværsregistreret af lærerne ud fra din deltagelse og studieaktivitet.

  Hvis eksamen bliver aflyst pga. COVID-19, og der i stedet skal gives standpunktskarakter, vil din deltagelse i undervisningen få betydning for karaktergivningen.

 • Hvordan håndterer skolen fravær i forbindelse med COVID-19?

  De almindelige fraværsregler gælder stadig. Hvis du bliver syg med COVID-19 og får fravær, fordi du er for syg til at deltage i undervisningen, vil vi tage højde for årsagen til dit fravær i en samlet vurdering. Derfor er det vigtigt, at du skriver, at du er syg med COVID-19.  

  Skriv til corona@vucroskilde.dk

  Hvis du har fravær, fordi der er mistanke om, at du er smittet og du skal testes eller venter på testsvaret, gælder de almindelige fraværsregler, dvs. at du får noteret fravær, hvis du ikke deltager i den tilbudte undervisning - også selvom den foregår online.

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med skolens studievejledning?

  Du kan ringe på telefon 46308600

  Eller send en mail til:Roskildestud@vucroskilde.dk

  Book en tid her hos studievejlederne

 • Hvordan får jeg beskeder fra skolen?

  Hold dig orienteret om seneste nyt på Canvas både om eksamen, fremmøde og coronasituationen.

  Hvis der er noget vigtigt sender vi sms ud til dig som elev/kursist.

 • Får jeg stadig SU?

  Ja, det gør du. Virtuel undervisning er også undervisning, og når du er studieaktiv, vil du stadig få SU.

  Kontakt SU:

  SU i Roskilde

  su@vucroskilde.dk

  Henvendelser om SU: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-12.

It-guiderne i Roskilde har i denne virtuelle periode udvidet deres ’åbningstider’ og kan nu også kontaktes pr. telefon:

Sacha - mobil: 20 98 49 43

Tirsdag: 14:25 til 17:00

Torsdag: 12:30 til 16:10

Fredag: 13:25 til 16:10


Christian - mobil: 22 19 71 88

Mandag 11.00-12.30

Tirsdag 11.50-14.15

Onsdag 11.50-12.30

Torsdag 11.00-12.30

Fredag 11.00-12.30