AVU 9.-10. klasse for voksne

Bliv klar til en erhvervsuddannelse eller hf

AVU står for 'almen voksenuddannelse' og er for dig, der mangler folkeskolens afgangsprøver eller har brug for at forbedre dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøver.

Det er for dig, der måske vil videre på en erhvervsuddannelse eller vil læse hf.

AVU giver dig grundlæggende færdigheder indenfor dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab og samfundsfag. 

Uddannelsen er målrettet dig over 25 år og har brug for at blive opkvalificeret.

Du skal tale med en studievejleder for at blive optaget på hold.

AVU for voksne

Fleksibel

AVU

For dig der mangler 9. -10. klasse eller vil forbedre dine fag

Prøveform

På niveauerne G og D afsluttes der med prøver. På Basis, F og E afsluttes med en faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

På niveau G og D afsluttes nogle fag med mundtlig prøve, andre med både mundtlig og skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Til den skriftlige eksamen skal du medbringe din egen pc, et tomt USB-stik samt strømkabel. Hvis du ønsker at låne en pc af skolen, til brug i undervisningen, skal du kontakte IT-afdelingen i god tid.

Målgruppe - er AVU noget for dig?

AVU er primært for dig, der er over 25 år, og mangler folkeskolens afgangsprøver eller vil forbedre nogle af dine karakterer. Måske vil du gerne videre på en erhvervsuddannelse eller læse hf.

Hvis du er under 25 år:
Så skal du kontakte Forberedende Grunduddannelse (FGU). Du kontakte din egen kommune, som visiterer til denne skole. I de fleste tilfælde vil det være igennem Ungdommens uddannelsesvejledning.

I nogle tilfælde kan man godt gå til 9.-10. klasses fag på VUC, selvom man er under 25 år. De tilfælde er beskrevet herunder (du skal bare opfylde et af dem):  

  • Du har mindst 20 timers lønnet arbejde pr uge.
  • Du er selvforsørgende (modtager ikke økonomisk hjælp fra kommunen).
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse* og har behov for opkvalificering. 
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse. 
  • Du er i gang med Hf-enkeltfag og læser et 9. eller 10. klassesfag samtidigt. Dette gælder ikke dansk.
  • Du er på barsel fra dit arbejde og vil læse enkelte fag.
  • Du følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

* fx erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser, EGU, KUU, STU

Se en kort film om AVU her

Niveauer på AVU

Uddannelsen består af en række kernefag og tilvalgsfag.

Fagene udbydes på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D - hvor D er det højeste. Fagene svarer til 9. -10. klasses niveau.

Du kan tage AVU-fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere AVU-fagene med andre fag på FVU og/eller HF.

Introducerende undervisning er et tilbud til alle.

Dansk som andetsprog

Bliv bedre til dansk

Har du gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx sprogskolen, men har brug for at blive endnu bedre til dansk inden videre uddannelse eller arbejde, så kan du læse Dansk som andetsprog (DSA) hos os. 

Dansk som andetsprog giver samme muligheder som faget dansk i 9.-10. klasse for voksne (AVU), og vi tilbyder undervisning på niveauerne: Basis, G (9. kl.), F-E-D (10. kl.) og på HF-niveau på niveauerne A,B,C. 

Du kan læse mere om indholdet af dansk som andetsprog på vores webshop, eller kontakt vores studievejledning.

Dansk som andetsprog på hf

Har du brug for at blive bedre til dansk for at få en uddannelse eller for at komme ud at arbejde, så kan du læse dansk som andetsprog på hf. Dansk som andetsprog A er samme niveau som dansk A og er en del af en fuld hf. Vi har dansk som andetsprog på C, B, A niveau og hvert niveau afsluttes med en eksamen

I undervisningen er der fokus på, at du bliver bedre til dansk både mundtligt og skriftligt og får udvidet dit ordforråd. Du skal arbejde med litteratur, sprog og medier. Du skal analysere tekster og skrive forskellige slags opgaver. Du kommer også til at lære noget om litterære perioder fx romantikken og det moderne gennembrud.

Når du har eksamen i dansk som andetsprog A, kan du komme ind på de samme uddannelser som du kan med dansk A. Dansk som andetsprog ækvivalerer dermed dansk A.

Dansk som andetsprog er til dig, som ikke har dansk som modersmål.

Kontakt vores studievejledning