AVU Online

Hvad er Online? 

Online er en mulighed for at følge et eller flere fag uden at skulle følge undervisning til faste tider og uden at have en klasse.

Online består af dit arbejde med opgaver hjemme fra computeren og nogle få obligatoriske mødegange på skolen sent om eftermiddagen.

Disse mødegange foregår på HF og VUC Roskildes Roskilde afdeling - Læderstræde 4.

Du får en studieplan og du bestemmer selv hvornår du vil lægge dit arbejde derhjemme med faget. Der er dog en række deadlines for aflevering af dine opgaver.

Du modtager personlig feedback fra din lærer på dine opgaveafleveringer.

Online er IT-baseret. Undervisningsmaterialet får du fra skolens intranet og bøger lånt i vores bogkælder. Opgaver og øvelser skal afleveres online.

For at blive tilmeldt kurserne skal du tilmeldes hos en studievejleder.

Vær opmærksom på at du på AVU (9.-10. klasse), skal have mindst et fremmødefag for at modtage SU til din undervisning.

Følgende fag tilbyder vi som e-learning:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab
  • Historie
  • Psykologi

Der vil også være få undervisningsdage. Der er mødepligt til undervisningen, som er en del af studieaktiviteten på e-learning.