Dansk som Andetsprog

Dansk som 2. sprog - AVU

Basis 90 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • forstå hovedindholdet af talt dansk, der vedrører kendte emner
 • læse og forstå enkle, autentiske eller bearbejdede tekster inden for forskellige genrer
 • beskrive skriftligt handlinger, oplevelser og iagttagelser i enkle sætninger med et relevant ordforråd på et forståeligt dansk
 • få viden om sprog som identitetsskabende faktor

Basis slutter med, at kursisten fremlægger et produkt og efterfølgende samtaler med læreren derom.

Niveau G 180 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • forstå talt dansk såvel i naturlig tale som i digitale medier
 • læse og forstå enkle, autentiske sag- og fiktionstekster
 • skrive sammenhængende og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer, viden og mening i en genre, der passer til situationen

Niveau G slutter med to skriftlige prøver og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.

Niveau F 75 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • læse og forstå autentiske sag- og fiktionstekster
 • udtrykke sig forståeligt og sammenhængende i samtaler, diskussioner og fremlæggelser
 • få viden om sprog og sociokulturelle konteksters indre dynamik

Niveau F slutter med, at kursisten præsenterer to tekster og fortæller om processen fra idé til det færdige produkt.

Niveau E 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • læse forholdsvist sikkert med forståelse og indlevelse og med beherskelse af relevante læsestrategier
 • lytte med opmærksomhed og forståelse og være i stand til at indgå i samtale og diskussion
 • få indsigt i sprog og sociokulturelle konteksters indre dynamik

Niveau E slutter med at, kursisten udformer en synopsis med en problemformulering over et selvvalgt danskfagligt emne. Med udgangspunkt i synopsen fremlægger kursisten emnet og slutter af med en uddybende samtale med lærer og evt. medkursister.

Niveau D 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • læse sikkert med forståelse, indlevelse og kritisk sans og med beherskelse af relevante læsestrategier
 • lytte med opmærksomhed og forståelse og være i stand til at indgå i samtale, diskussion og debat
 • forholde dig bevidst til egen sprogbrug, herunder kodeskift, i forskellige sociokulturelle kontekster

Niveau D slutter med en skriftlig og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.