Dansk - AVU

Basis 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • tale og lytte: Du skal bl.a. bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
 • læse: Du skal bl.a. læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed
 • skrive: Du skal bl.a. kende forskel på skriftsprog og talesprog og anvende sproget, så det er tilpasset formålet

Basis slutter med, at kursisten udarbejder et skriftligt produkt på baggrund af en opgave stillet af læreren.

Niveau G 120 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • tale og lytte: Du skal bl.a. bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
 • læse: Du skal bl.a. læse sagtekster og fiktionstekster med forståelse, overblik og passende hastighed
 • skrive: Du skal bl.a. demonstrere viden om forskel på skriftsprog og talesprog

Niveau G slutter med to skriftlige prøver og en mundtlig prøve. Der gives én karakter i hver prøve.

Niveau F 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig forståeligt, klart og hensigtsmæssigt med bevidsthed om forskellige mundtlige genrer
 • redegøre for teksters genre, indhold og form
 • demonstrere viden om skriftsprog og talesprog
 • anvende skriftsproget varieret og med bevidsthed om situation og genre samt normer for retskrivning og grammatik
 • arbejde selvstændigt med skriveprocessen fra idé til færdig tekst

Niveau F slutter med en skriftlig dokumentation. Kursisten vælger en genre, der kan indgå i en avis, og formulerer et produkt i overensstemmelse med genrens kendetegn.

Niveau E 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig klart og tilpasset genre og kommunikationssituation såvel mundtligt som skriftligt
 • agere i en praktisk formidlingssituation, herunder læse op, fortælle, referere og redegøre mundtligt og skriftligt for det væsentlige i en læst, set eller hørt tekst samt udarbejde talepapir og holde oplæg
 • dokumentere kendskab til sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grundlæggende grammatisk terminologi
 • skrive med viden om sproglige normer for korrekthed samt tilrettelægge en skriveproces fra idé til produkt

Niveau E slutter med at, kursisten vælger en sagtekst eller en fiktionstekst og udarbejder en anmeldelse, der demonstrerer kursistens kompetencer.

Niveau D 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • udtrykke sig præcist og varieret og tilpasset kommunikationssituationen såvel mundtligt som skriftligt
 • agere i en praktisk formidlingssituation, herunder læse op, fortælle, referere og redegøre mundtligt og skriftligt for det væsentlige i en læst, set eller hørt tekst samt udarbejde talepapir og holde oplæg
 • beskrive og forstå sprogets opbygning, brug og funktion, herunder anvende grundlæggende grammatisk terminologi
 • bruge skriftsproget korrekt, varieret og personligt samt gennemføre en skriveproces fra idé til færdigt produkt
 • aflæse og forstå trykte og elektroniske medietekster og vurdere dem som en del af en kommunikationssituation

Niveau D slutter med to skriftlige prøver og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.