Engelsk

Engelsk - AVU

Engelsk er opdelt i 5 niveauer, basis - G – F – E – D

På alle niveauer arbejder vi både mundtligt og skriftligt. Forståelse af levevilkår og samfundsforhold i engelsktalende lande er en del af undervisningen.

Fokus for de faglige mål på de 5 niveauer er skitseret nedenfor.

Basis 60 timer

 • anvende et centralt ordforråd inden for dagliglivet
 • tale og skrive engelsk på et enkelt niveau
 • udtrykke sig med en forståelig udtale

Basis slutter med, at kursisten forbereder et kort, mundtligt oplæg med udgangspunkt i et billedmateriale om et selvvalgt emne. Dette oplæg danner baggrund for en samtale med læreren på engelsk.

G 105 timer

 • udtrykke sig mundtligt på et enkelt og forståeligt engelsk
 • beherske et ordforråd inden for kendte emner, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • skrive korte, enkle tekster om dagligdags emner

Niveau G slutter med en skriftlig og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.

F 45 timer

 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et enkelt og forståeligt sprog
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • beherske et ordforråd inden for almene emner, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • begynde at afpasse kommunikationen efter modtager, hensigt og indhold

Niveau F slutter med, at kursisten forbereder et kort, mundtligt oplæg om et emne, som har relation til undervisningen. Emnet vælges i samråd med læreren. Efter oplægget samtaler lærer og evt. medkursister ud fra oplægget og stiller uddybende spørgsmål.

E 45 timer

 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog afpasset efter modtager, hensigt og indhold
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • beherske et ordforråd inden for almene emner, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • benytte et forståeligt engelsk

Niveau E slutter med, at kursisten afleverer 2 skriftlige produkter, som bl.a. kan være en film/boganmeldelse, breve/mails eller besvarelser ud fra en lærerstillet opgave, som er skrevet inden for uddannelsestiden. Produkter, som skal anvendes til faglig dokumentation, må ikke være blevet bedømt i undervisningen. Produkterne afleveres til læreren.

D 45 timer

 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog afpasset efter modtager, hensigt og indhold
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • beherske et ordforråd inden for almene emner, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • benytte et forståeligt engelsk
 • genkende forskellige typer af tekster

Niveau D slutter med en skriftlig og en mundtlig prøve. Der gives én karakter for hver prøve.