Grundlæggende IT

Opdelt i 2 niveauer - Basis og G

Videnssamfundet bygger på informationsteknologi. Såvel fra uddannelses-, arbejds- som privatsfæren stilles der krav om aktiv anvendelse af it. De nødvendige it-kvalifikationer er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i et demokratisk samfund i stadig udvikling, derfor er det af afgørende betydning, at borgerne behersker grundlæggende it.

En voksende del af kommunikationen foregår med anvendelse af it, ligesom stadigt flere informationskilder udelukkende foreligger elektronisk.

I faget grundlæggede it arbejdes der inden for forskellige områder med løsning af en række konkrete problemstillinger, der viser fordele ved benyttelse af it.

Grundlæggende it er opdelt i 2 niveauer, basis og G.

Fokus for de faglige mål på de 2 niveauer er skitseret nedenfor.

Basis 45 timer

Målet er, at kursisten på hensigtsmæssig måde kan

  • starte og afslutte et arbejde ved en computer
  • håndtere forskelligartede programmer med pegeredskab og tastatur
  • gemme og hente filer på relevante lagringsmedier
  • anvende grundlæggende funktioner i et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og simpel søgning.

Basis slutter med, at kursisten på baggrund af lærerfremstillede spørgsmål søger informationer på internettet. Svarene samles og afleveres til læreren.

Niveau G 45 timer

Hvad kan man efter grundlæggende IT

Målet er, at kursisten på hensigtsmæssig måde kan

  • anvende et browserprogram til at finde informationer på baggrund af adresse, link og kvalificeret søgning
  • vurdere troværdighed af og viderebehandle fundne informationer
  • anvende internettet til elektronisk kommunikation
  • organisere og strukturere data
  • anvende it til løsning af konkrete opgaver i forbindelse med uddannelse, privat- eller arbejdsliv
  • præsentere it-løsninger af konkrete opgaver.

Niveau G slutter med en kombineret mundtlig og praktisk prøve. Der gives én karakter.