Matematik

Matematik - AVU

Basis 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • forstå tallenes opbygning i positionssystemet samt gange og dividere med et multiplum af 10
 • forstå de fire regningsarter og vælge hensigtsmæssige løsningsmetoder og redskaber
 • anvende overslagsregning til at skønne over et resultats størrelsesorden
 • forstå brøkbegrebet og beregne en brøkdel af en helhed
 • forstå procentbegrebet, beregne procentdele samt lægge en procentdel til og trække en procentdel fra
 • forstå sammenhængen mellem brøk, decimaltal og procenttal og omsætte mellem disse
 • omsætte mellem almindelige enheder for længde, vægt og rumfang
 • kende karakteristika for simple geometriske figurer og beskrive dagligdags ting
 • anvende regnetekniske hjælpemidler

Ved undervisningens afslutning besvarer kursisten et sæt opgaver i matematiske færdigheder.

Niveau G 105 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • opstille, løse og vurdere enkle matematiske problemstillinger fra hverdagslivet
 • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende simple modeller
 • udtænke, følge og vurdere enkle matematiske ræsonnementer
 • afkode, oversætte, behandle og betjene sig af enkle symbolholdige udsagn og udtryk herunder simple formler
 • sætte sig ind i og fortolke ikke komplicerede matematikholdige udsagn

Niveau G slutter med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Der gives én karakter.

Niveau F 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • opstille, løse og vurdere mere komplicerede matematiske problemstillinger
 • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende modeller
 • udtænke, følge og vurdere lidt mere komplicerede matematiske ræsonnementer
 • afkode, oversætte, behandle og betjene sig af symbolholdige udsagn, fx formler
 • sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn
 • afkode, oversætte, behandle og betjene sig af lidt mere komplicerede symbolholdige udsagn og udtryk herunder simple formler
 • sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn

Niveau F slutter med, at kursisten præsenterer en synopsis, der er udarbejdet i uddannelsestiden individuelt eller i grupper

Niveau E 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • opstille, løse og vurdere mere komplicerede matematiske problemstillinger
 • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende modeller
 • udtænke, følge og vurdere matematiske ræsonnementer
 • afkode, oversætte, behandle og betjene sig af symbolholdige udsagn, fx formler
 • sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn

Niveau E slutter med at, kursisten præsenterer en synopsis, der er udarbejdet i uddannelsestiden individuelt eller i grupper.

Niveau D 60 timer

Kursisten vil lære at kunne

 • opstille, løse og vurdere mere komplicerede matematiske problemstillinger
 • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende mere komplicerede modeller
 • udtænke, følge og vurdere matematiske ræsonnementer
 • afkode, oversætte, behandle og betjene sig af komplicerede symbolholdige udsagn (fx formler)
 • sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn og skal kunne udtrykke sig skriftligt, mundtligt og visuelt med faglig præcision om matematikholdige anliggender

Niveau D slutter med en skriftlig og en mundtlig prøve. Der gives én karakter. for hver prøve.