Naturvidenskab

Naturvidenskab - AVU

Faget naturvidenskab inddrager elementer fra biologi, kemi, naturgeografi og fysik. Det er samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed, der er i fokus. I undervisningen vil lærer og kursister arbejde ud fra spørgsmål som: Hvordan fungerer menneskekroppen? Hvilke faktorer påvirker naturens miljø og klimaet? Hvilke positive og negative virkninger har vores brug af forskellige teknologier? Hvad er sundhed, og hvordan øger vi vores sundhed?

Naturvidenskab består af 4 niveauer: G – F – E – D

Niveau G – 90 timer

Gennem deltagelse i undervisningen i naturvidenskab på niveau G lærer du bl.a.

 • at anvende et naturvidenskabeligt sprog
 • at forstå, hvad energi er
 • at beskrive kredsløb i naturen
 • at kende til faktorer, der påvirker din sundhed
 • at sammenligne naturvidenskabernes verdensbilleder før og nu

Niveau G slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.

Niveau F – 45 timer

Gennem deltagelse i undervisningen i naturvidenskab på niveau F lærer du bl.a.

 • at anvende et naturvidenskabeligt sprog
 • at beskrive, hvordan energi omsættes i kroppen
 • at kende til sammenhænge mellem kost, motion og sundhed
 • at beskrive forandringsprocesser i naturen
 • at beskrive menneskets udvikling (evolution)

Niveau F slutter med aflevering af to korte, skriftlige produkter.

Niveau E – 45 timer

Gennem deltagelse i undervisningen i naturvidenskab på niveau E lærer du bl.a.

 • at anvende et naturvidenskabeligt sprog
 • at redegøre for samfundets energiforbrug og ressourcer
 • at beskrive kemiske reaktioner
 • at inddrage kulstofkredsløb ved forklaring af samspillet mellem menneske og natur
 • at redegøre for klima- og miljøpåvirkninger samt teknologiens rolle

Niveau F slutter med aflevering af to korte, skriftlige produkter.

Niveau D – 45 timer

Gennem deltagelse i undervisningen i naturvidenskab på niveau D lærer du bl.a.

 • at anvende et naturvidenskabeligt sprog
 • at redegøre for DNA og gener, genteknologi og etiske overvejelser
 • at redegøre for og vurdere radioaktivitets indflydelse på vores sundhed
 • at redegøre for og vurdere spildevand og drikkevand som en del af vores natur- og livsgrundlag
 • at redegøre for og vurdere sammenhænge mellem kvælstofkredsløbet, økosystemer og bæredygtighed samt teknologiens rolle

Niveau D slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.