Psykologi

Psykologi

Psykologi D er på 60 timer.

Psykologi er et videnskabsfag på et alment og grundlæggende niveau.

Fagets hovedområde er det normalfungerende menneskes tænkning, følelser og handlinger samt deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

Psykologi tager udgangspunkt i forskning og teoridannelse inden for

  • socialpsykologi
  • udviklingspsykologi og
  • personlighedspsykologi

Faget inddrager de psykologiske teoriers historie og forklaringsværdi, således at teoriernes mangfoldighed kan udfolde sig.

Psykologi kan også belyse psykiske lidelser og terapiers teoretiske fundamenter.

Kursisten skal kunne

  • identificere, afgrænse og gøre rede for psykologiske problemstillinger
  • demonstrere viden om psykologiske teorier og begreber
  • anvende psykologiske teorier og begreber i forhold til konkrete psykologiske fænomener og problemstillinger
  • vurdere sociale og kulturelle faktorers betydning for menneskers adfærd
  • reflektere over sammenhænge mellem teori og praksis
  • perspektivere de psykologiske problemstillinger.

Psykologi slutter med en mundtlig prøve. Der gives én karakter.