Optagelse og fag på AVU

Du kan tage en AF (Almen Forberedelseseksamen) som giver dig direkte adgang til den 2-årig hf.

AVU uddannelsen er målrettet unge og voksne der ikke har bestået 9.-10. klasse og som evt. gerne vil videre på hf.

Du skal være fyldt 25 år for at kunne starte på AVU.

Med karakterer på minimum 02 i Dansk og Matematik kan du blive optaget på erhvervsuddannelserne.

Hf og VUC Roskilde gennemrer individuelle realkompetencevurderingsforløb (IKV) inden for alle de fag og niveauer, vi udbyder eller har udbudt inden for de seneste par år, såfremt lærerkompetencerne fortsat er til stede. 

Se en kort film om AVU her

Optagelse

Du kan blive optaget på AVU uddannelserne (9.- 10. klasse), hvis du: 

  • Er 25 år eller derover og har brug for at blive opkvalificeret i et eller flere fag på 9.-10. klasses niveau. Du skal tale med en studievejleder for at blive matchet i forhold til det/de fag og niveau, du kan gå til.

Hvis du er under 25 år:

Som hovedregel skal man i stedet for VUC gå på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Man skal henvende sig til sin kommune, som visiterer til denne skole. I de fleste tilfælde vil det være igennem Ungdommens uddannelsesvejledning.

I nogle særlige tilfælde kan man godt gå til 9.-10. klasses fag på VUC, selvom man er under 25 år. De tilfælde er beskrevet herunder (du skal bare opfylde et af dem):  

  • Du har mindst 20 timers lønnet arbejde pr uge.
  • Du er selvforsørgende (modtager ikke økonomisk hjælp fra kommunen).
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse* og har behov for opkvalificering. 
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse. 
  • Du er i gang med Hf-enkeltfag og læser et 9. eller 10. klassesfag samtidigt. Dette gælder ikke dansk.
  • Du er på barsel fra dit arbejde og vil læse enkelte fag.
  • Du følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

* fx erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser, EGU, KUU, STU

Fag på AVU

Uddannelsen består af en række kernefag og tilvalgsfag. Fagene udbydes på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D - hvor D er det højeste. Fagene svarer til 9. -10. klasses niveau.

Du kan tage AVU-fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere AVU-fagene med andre fag på FVU og/eller HF.

Deltagelse i den introducerende undervisning forudsætter ikke, at kursisten følger anden undervisning eller skal deltage i den introducerende undervisning som en forudsætning for optagelse på fag i den ordinære undervisning.

Prøveform

På niveauerne G og D afsluttes der med prøver. På Basis, F og E afsluttes med en faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

På niveau G og D afsluttes nogle fag med mundtlig prøve, andre med både mundtlig og skriftlig prøve eller en kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Til den skriftlige eksamen skal du medbringe din egen pc, et tomt USB-stik samt strømkabel. Hvis du ønsker at låne en pc af skolen, til brug i undervisningen, skal du kontakte IT-afdelingen i god tid.