Priser for fag

Deltagerbetaling AVU - svarende til 9.-10. klasse

Det koster 130 kr. for Basis, G-niveau, ED-niveau og D-niveau

Det koster 260 kr. for FED-niveau.

Du starter med basis og går videre til G niveau. Herefter F-E-D og slutter med eksamen.

Herudover er der nogle tilvalgsfag; Billedkunst, grundlæggende IT og psykologi, der koster kr. 1.300,- (per 1. august 2020)                 

Gratis uddannelser

  • 2-årig HF
  • FVU (Forberedende voksenundervisning)
  • OBU (Ordblindeundervisning): 
  • GSK: Gratis, hvis din studentereksamen er yngre end 2 år.
    450 kr. pr. fag, hvis din studentereksamen er ældre end 2 år.

Forhøjet betaling

Alderspensionister, dvs folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Alle med en videregående uddannelse skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem ca. kr. 4600 og kr. 17600 afhængigt af fagets karakter. Unge under 18 år skal også betale fuld deltagerbetaling.

E-learning på AVU

Alle på e-learning betaler fagets pris.

Selvstuderende

Alle selvstuderende betaler fagets pris. Det vil sige, at prisen er uafhængig af uddannelsesniveau og alder.
Selvstudium giver ikke ret til at modtage SU.