Priser for fag

Deltagerbetaling AVU - svarende til 9.-10. klasse

Det koster 130 kr. for Basis, G-niveau, ED-niveau og D-niveau

Det koster 260 kr. for FED-niveau.

Du starter med basis og går videre til G niveau. Herefter F-E-D og slutter med eksamen.

Herudover er der nogle tilvalgsfag der koster 1.250 kr.: Billedkunst, grundlæggende IT og psykologi.                 

Gratis uddannelser

  • 2-årig HF
  • FVU (Forberedende voksenundervisning)
  • OBU (Ordblindeundervisning): 
  • GSK: Gratis, hvis din studentereksamen er yngre end 2 år.
    450 kr. pr. fag, hvis din studentereksamen er ældre end 2 år.

Forhøjet betaling

Alderspensionister, dvs folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag.

Alle med en videregående uddannelse skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængigt af fagets karakter. Unge under 18 år skal også betale fuld deltagerbetaling.

E-learning på AVU

Alle på e-learning betaler fagets pris.

Selvstuderende

Alle selvstuderende betaler fagets pris. Det vil sige, at prisen er uafhængig af uddannelsesniveau og alder.
Selvstudium giver ikke ret til at modtage SU.