Fleksibel

Læs 9.-10. klasse fag hjemmefra

Følgende fag tilbyder vi online:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab
  • Historie
  • Psykologi
Fleksibel

AVU Online

Online er en mulighed for at følge et eller flere fag uden at skulle følge undervisning til faste tider og uden at have en klasse.

Online består af dit arbejde med opgaver hjemme fra computeren og nogle få obligatoriske mødegange på skolen sent om eftermiddagen. Det vil være cirka en gang pr måned.

Disse mødegange foregår på vores afdeling i Roskilde - Læderstræde 4.

Du får en studieplan og du bestemmer selv, hvornår du vil lægge dit arbejde derhjemme med faget. Der er dog en række deadlines for aflevering af dine opgaver.

Du modtager personlig feedback fra din lærer på dine opgaveafleveringer.

Online er IT-baseret og vi forventer du selv har computer.
Undervisningsmaterialet får du fra skolens intranet og bøger lånt i vores bogkælder. Opgaver og øvelser skal afleveres online.

For at blive tilmeldt fag på AVU online skal du tilmeldes hos en studievejleder.

Se fagene for AVU online her - webshoppen.

Kontakt vores studievejledning

Kan du få SU?

Vær opmærksom på at du på AVU (9.-10. klasse), skal have mindst et fremmødefag for at modtage SU til din undervisning.

Du kan ikke modtage SU som selvstuderende.