Hvad koster fagene?

Priser for AVU fag

Det koster 130 kr. for Basis, G-niveau, ED-niveau og D-niveau

Det koster 260 kr. for FED-niveau.

Du starter med basis og går videre til G niveau. Herefter F-E-D og slutter med eksamen.

Herudover er der nogle tilvalgsfag; Billedkunst, grundlæggende IT og psykologi, der koster kr. 1.300                

Alle med en videregående uddannelse skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem ca. kr. 4600 og kr. 17600 afhængigt af fagets karakter. Unge under 18 år skal også betale fuld deltagerbetaling.

Priserne gælder også for AVU Online og selvstuderende.

Du kan søge om SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til at få SU. Du søger om SU via su.dk. Læs mere om SU her. (ny side)