Dansk som andetsprog på hf-niveau

Til dig der ikke har dansk som modersmål

Har du brug for at blive bedre til dansk for at få en uddannelse eller for at komme ud at arbejde, så kan du læse dansk som andetsprog på hf. Dansk som andetsprog A er samme niveau som dansk A og er en del af en fuld hf. Vi har dansk som andetsprog på C, B, A niveau og hvert niveau afsluttes med en eksamen.

I undervisningen er der fokus på, at du bliver bedre til dansk både mundtligt og skriftligt og får udvidet dit ordforråd. Du skal arbejde med litteratur, sprog og medier. Du skal analysere tekster og skrive forskellige slags opgaver. Du kommer også til at lære noget om litterære perioder fx romantikken og det moderne gennembrud.

Når du har eksamen i dansk som andetsprog A, kan du komme ind på de samme uddannelser som du kan med dansk A. Dansk som andetsprog ækvivalerer dermed dansk A.

Dansk som andetsprog er til dig, som ikke har dansk som modersmål.