FVU - Forberedende Voksenundervisning

FVU - Forberedende Voksenundervisning

Vil du gerne blive bedre til at læse, skrive og regne?

Mange voksne har brug for at kunne læse, skrive og regne bedre i dagligdagen. Derfor tilbydes der gratis kurser bl.a. her på VUC Roskilde. Det sker på de tre afdelinger i Greve, Køge og Roskilde.

Tilbuddet er for alle over 18 år og foregår på små hold. Et FVU-kursus kan bl.a. hjælpe dig i gang med en uddannelse, at gennemføre en uddannelse, og gøre det nemmere for dig at hjælpe dine børn med lektierne. Undervisningen er gratis.

Tilmelding til FVU foregår gennem studievejledningen. Book en tid her.

Undervisningen omfatter to fag:

FVU-læsning og FVU-matematik

FVU-læsning

FVU-læsning er et gratis tilbud til alle, som ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive dansk. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og i de ønsker, kursisterne har.

FVU-læsning er delt i 4 trin. Hvert trin varer mellem 30 og 60 timer.

Inden du begynder på undervisningen skal du deltage i en screeningstest, så du kommer på det rigtige trin.

Du kan gå til prøve efter hvert trin.

I FVU-læsning lærer du

 • stavereglerne
 • ordenes bøjninger
 • fremmedord
 • at skrive forskellige tekster
 • at udfylde almindelige blanketter og arbejdssedler
 • at forstå for eksempel brugsanvisninger, aviser og manualer
 • studieteknik

 FVU-matematik

FVU-matematik er et gratis tilbud til alle, som gerne vil blive bedre til at regne og bruge enkle matematiske regler.

Gennem undervisningen bliver du bedre til at forstå de tal, du møder i dagligdagen. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og de ønsker, kursisterne har.

FVU-matematik er inddelt i 2 trin. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

Inden du begynder på undervisningen skal du deltage i en screeningstest, så du kommer på det rigtige trin.

I FVU-matematik lærer du

 • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • at forstå og regne med kommatal
 • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
 • at forstå og regne med procenter, fx 10%, 25%, 50%
 • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • at overskue og tegne mønstre og figurer
 • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
 • at måle og beregne arealer og rumfang og meget mere