FVU - Forberedende Voksenundervisning

FVU - Forberedende Voksenundervisning

Vil du gerne blive bedre til at læse, skrive og regne?

FVU er et gratis tilbud til dem, der har brug for basal træning i dansk og matematik. Et FVU-kursus kan bl.a. hjælpe dig i gang med en uddannelse, at gennemføre en uddannelse, og gøre det nemmere for dig at hjælpe dine børn med lektierne. Undervisningen er delt op i trin, som afsluttes med en trinprøve.

Hf og VUC Roskilde tilbyder FV-hold på vores afdelinger i Roskilde, Køge og Greve - eller på din arbejdsplads.

Hvem kan få FVU?

FVU er først og fremmest et tilbud til dem, der over 25 år. Undervisningen er gratis for deltagerne

Hvis man er under mellem 18-25 år gælder der særlige regler for optagelse på FVU. Man kan fx ikke få FVU, hvis man går på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Kontakt os for at finde ud af, om du kan få FVU, når du er under 25.

Tilmelding og vejledning

Tilmelding til FVU foregår gennem studievejledningen. Klik her for at booke en tid.

Du skal screenes for at finde ud af, om FVU er det rigtige tilbud til dig.

Hvis du har spørgsmål om FVU, så find vores kontaktoplysninger ved at klikke her.

Hvis du er i job, er der særligt gode muligheder for at få FVU på din arbejdsplads. Klik her og læs mere om VUC Erhverv

Undervisningen

Undervisningen foregår på mindre hold og omfatter to fag: FVU-læsning og FVU-matematik

FVU Dansk

FVU Dansk styrker din læsning, skrivning og stavning. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og i de ønsker, kursisterne har.

FVU Dansk er delt i 4 trin. Hvert trin varer mellem 30 og 60 timer.

Inden du begynder på undervisningen skal du deltage i en screeningstest, så du kommer på det rigtige trin.

Du kan gå til prøve efter hvert trin.

I FVU Dansk lærer du

 • stavereglerne
 • ordenes bøjninger
 • fremmedord
 • at skrive forskellige tekster
 • at udfylde almindelige blanketter og arbejdssedler
 • at forstå for eksempel brugsanvisninger, aviser og manualer
 • studieteknik

FVU-matematik

FVU-matematik styrker dig i at regne og bruge enkle matematiske regler. Gennem undervisningen bliver du bedre til at forstå de tal, du møder i dagligdagen. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og de ønsker, kursisterne har.

FVU-matematik er inddelt i 2 trin. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

Inden du begynder på undervisningen skal du deltage i en screeningstest, så du kommer på det rigtige trin.

I FVU-matematik lærer du

 • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • at forstå og regne med kommatal
 • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
 • at forstå og regne med procenter, fx 10%, 25%, 50%
 • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • at overskue og tegne mønstre og figurer
 • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
 • at måle og beregne arealer og rumfang og meget mere