3-årig HF A+ (ASF)

Har du brug for lidt længere tid til din hf?

HF A+ er et tilbud til unge med en ASF-diagnose (Autismespektrumforstyrrelse) eller med lignende støttebehov.

Linjen læses på 3 år og der er fokus på tydelige rammer med fast lokale, et skoleskema som er simpelt og forståeligt. Skemaet indeholder max. 25 timer om ugen. Lærerne har erfaring og efteruddannelse på området.

På vores afdeling i Roskilde kan du starte direkte fra 9. og 10. klasse. 

I Køge kan du læse HF A+ på hf enkeltfag - og kan optages min. et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

 

Autismevenlig undervisning

 • Eget lokale - indrettet med fokus på unge med en ASF-diagnose eller lignende støttebehov.
 • Vi tilpasser undervisningen ud fra mange års erfaringer med udfordrede målgrupper.
 • Særlig SPS-støtte tilbydes.
 • Første år foregår undervisningen udelukkende i egen klasse.
 • Særlig vægt på klare strukturer.
 • Fokus på forældre/pårørende kontakt.
 • Max. 25 elever i klassen.

Klarhed og forudsigelighed  

 • Tydelighed i indhold, instruktioner, forventninger og krav.
 • Fleksibelt undervisningsmiljø med klare rammer.
 • Undervisningen tilpasses pædagogisk.
 • Formål og mening skal stå tydeligt for de unge.
 • Tydelige klasserumsregler for samarbejde og trivsel (arbejdsro, god tone osv.).

HF A+ Roskilde (3-årig hf)

På vores afdeling i Roskilde kan du starte direkte fra 9. og 10. klasse. Du læser en gymnasial uddannelse ligesom en 2-årig hf - blot på 3 år. Det er en god mulighed for dig, der har brug for lidt længere tid til din ungdomsuddannelse.

Du ansøger via optagelse.dk - kontakt vores studievejledning inden ansøgning.

Når du søger via optagelse.dk skal du tilføje "Forrang" og markere i "Klasser for elever med særlige behov (forlænget forløb)".

Vi anbefaler, at du vedhæfter dokumentation på diagnose i din ansøgning. Du kan også i bemærkning skrive, at du søger ASF-linjen. 

Vi afholder visitationssamtale med alle ansøgere, som opfylder de faglige krav til at påbegynde. Samtalen fokuserer på de sociale og personlige kriterier, som vi anser for betydende for om en ansøger kan profitere af den ramme, som HF A+ tilbyder.

Du kan søge helt frem til august.

Mentor for HFA+ klassen Roskilde

Morten Schultz Rose

Mentor for elever i klassen HFA+ N23

Kontakt HF A+ Roskilde

Vejleder i Roskilde
Jesper Kjær Jacobsen

HF A+ Køge (Hf enkeltfag)

I Køge kan du læse HF A+ på hf enkeltfag. Du kan optages min. et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Vi afholder visitationssamtale med alle ansøgere, som opfylder de faglige krav til at påbegynde hf enkeltfag. Samtalen fokuserer på de sociale og personlige kriterier, som vi anser for betydende for om en ansøger kan profitere af den ramme, som HF A+ tilbyder.

Hvis der er under 18-20 tilmeldte vil du komme til at gå på ordinære hf-hold. Dog stadig med SPS-støtte og andre tilpasninger.

Du kan ansøge om en plads ved at udfylde denne formular og vi kontakter dig med henblik på en samtale.

Kontakt os i vejledningen, hvis du ønsker at starte i Køge.

Kontakt HF A+ Køge

Vejleder i Køge
Ove Christiansen