Hf enkeltfag

Individuel kompetencevurdering

Hf og VUC Roskilde tilbyder individuel vurdering af dine kompetencer. Du kan via en kompetencevurdering søge anerkendelse for dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Har du fx opholdt dig i Spanien og skal bruge en formel vurdering af dit spanskniveau, kan vi tilbyde en vurdering af om dine kompetencer svarer til Spansk på B-niveau på Hf.

På Hf og VUC Roskilde kan du kun søge anerkendelse af dine kompetencer i de fag og niveauer vi tilbyder undervisning i. Du kan dog ikke søge kompetencevurdering for en hel adgangsgivende eksamen.

På Hf og VUC Roskilde dækker vi fagene dansk, matematik og engelsk fra G-A niveau. Derudover kan vi også tilbyde kompetencevurdering i alle de obligatoriske fag på hf-enkeltfag og en lang række valgfag.

Spørg, hvis du er i tvivl om vi tilbyder kompetencevurdering i netop det fag du gerne vil have papir på.

En kompetencevurdering skal altid foretages af det VUC du bo tættest på. Det er kun på Hf og VUC Roskildes afd. i Køge og Roskilde, du kan blive kompetencevurderet. Bor du tættere på vores afdeling i Greve, hvor vi ikke tilbyder kompetencevurdering, skal du kontakte en af de to andre afdelinger.

Det er gratis at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering?

Indledende samtale
På baggrund af din henvendelse afklarer vi i fællesskab præcis, hvad der skal vurderes, samt hvordan du bedst kan dokumentere dine kompetencer. Vi hjælper dig derudover med at finde lærerplanen for det fag du ønsker at blive vurderet i.

Indsamling dokumentation
Herefter skal du i gang med at udarbejde et CV, der beskriver både dine uddannelsesmæssige kompetencer og dine erfaringer og kompetencer fra andre sammenhænge. CV

Sammen med CV’et skal du fremlægge konkret dokumentation for kompetencerne, fx i form af en udtalelse fra en arbejdsplads, en bekræftelse på kursusdeltagelse fra aftenskole, eller lignende. Du kan sende dokumentationen sammen med dine oplysninger som ansøger igennem vores sikre portal her 

Dokumentationen skal vise at dine kompetencer lever op til de konkrete faglige mål i de fag, som kompetencevurderingen skal omfatte. Studievejleder vurderer indledningsvist ud fra din dokumentation om der er tilstrækkeligt grundlag til at gå videre med en egentlig vurdering af dine kompetencer i faget/fagene.

Vurderingen af dine kompetencer
Selve vurderingen af dine kompetencer foretages af en faglærer fra Hf og VUC Roskilde. I visse tilfælde kan faglæreren bruge test, opgaver og samtale til at vurdere dine kompetencer.  

Afslutning af kompetencevurderingen
Hvis dine kompetencer vurderes at svare til målene for faget eller fagene, udsteder Hf og VUC Roskilde et kompetencebevis som er sidestillet med et enkeltfagsbevis (men dog uden karakter).

Der kan enten være tale om en hel kompetencegodkendelse eller en delvis godkendelse. Delvis kompetencegodkendelse vil typisk være i fag med både skriftlig og mundtlig dimension. Hvor den mundtlige kan være godkendt, mens den skriftlige ikke er godkendt eller omvendt.

Vurderes det, at kompetencerne ikke kan anerkendes, modtager du et skriftligt afslag med begrundelse samt en klagevejledning. Vi vil derudover tilbyde dig en vejledningssamtale om hvordan du kan opnå de manglende faglige kompetencer.

Har du spørgsmål til kompetencevurdering kan du skrive til:

Roskilde afd.:   Morten Bøgetoft rbo@vucroskilde.dk 

Køge afd.:        Ove Christiansen koc@vucroskilde.dk         

Hf og VUC Roskildes datapolitik i forbindelse med IKV forløb kan læses her