Hf-enkeltfag

Byg din hf

Hf-enkeltfag er almene gymnasiale fag, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Undervisningen foregår på A, B- eller C-niveau, hvor A er det højeste.

Du kan tage et enkelt fag, flere fag eller få en hel hf-uddannelse på 2 år, 3 år eller 4 år – i det tempo som passer dig.
Læs om en fuld hf her

På den måde sammensætter du et skema, der passer til dit liv og din hverdag.

Bemærk, at du kun 2 gange kan følge undervisningen i samme fag og niveau. Bemærk yderligere, at du ikke kan blive færdig på 2 år, hvis du starter dit studie ved januar-start.

Derudover har vi hf-pakker, der kvalificerer dig til at søge optagelse på en række mellemlange videregående uddannelser. Læs her om vores hf-pakker. Du kan også læse hf-enkeltfag som HF Online, hvor du læser fagene virtuelt. Læs mere om HF Online her.

Optagelse sker i forhold til hvert enkelt fag.  
Du kan frit sammenstykke enkeltfagene efter egne ønsker og behov.

Fleksibelt studieforløb

På hf-enkeltfag finder du et stort udbud af fag. 

Du kan vælge mellem både dag- og aftenhold, samt fag der varer et helt eller halvt år. 

Fagene udbydes som nævnt på tre niveauer: C-, B- og A-niveau, hvor C er det laveste, og A det højeste.

Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. 

Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på hf for at tilmelde sig faget.

Hvis du tilmelder dig et C til B-niveau eller B til A-niveau, forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Hvert fag koster 550 kr. Læs mere om priser for fagene her.

Du kan søge SU til hf-enkeltfag, hvis du opfylder kriterierne for SU. Læs mere på su.dk

Se fremmødehold på hf i Køge her.

Se fremmødehold på hf i Roskilde her.

Fremtidsmuligheder

Hvis du vælger at læse et eller flere enkelte fag på hf-enkeltfag, får du mulighed for:

  • At forbedre dine kvalifikationer i udvalgte fag.
  • At tage de sidste fag for at komme ind på en videregående uddannelse (hvis du fx allerede har nogle fag fra tidligere uddannelse).
  • At forbedre dine muligheder for at komme ind på et studie.
  • At læse flere enkeltfag senere hen, så du får en hel hf.

Hvis du vælger at tage alle de fag, der indgår i en hel hf-eksamen, får du adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi-uddannelser).
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor-uddannelser).

Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse et par ekstra fag på højere niveau. 

Kontakt vores studievejledning, hvis du har spørgsmål til hf-enkeltfag.

 

Dansk som andetsprog på hf

Har du brug for at blive bedre til dansk for at få en uddannelse eller for at komme ud at arbejde, så kan du læse dansk som andetsprog på hf.

Dansk som andetsprog A er samme niveau som dansk A og er en del af en fuld hf.

Vi har dansk som andetsprog på C, B, A niveau og hvert niveau afsluttes med en eksamen.

Optagelseskrav

For at blive optaget på hf-enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på hf-enkeltfag skal du have:

  • Afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
  • Afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau med tilfredsstillende resultat, eller
  • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og have taget yderligere uddannelse.

Optagelse på Hf -enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at du har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis du efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages 1 år efter, at du har færdiggjort 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages.

Hvis du gerne vil optages, men er i tvivl, om du lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en hf-vejleder, som vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. 

Direkte optagelse på videregående uddannelser

De fag og niveauer, du vælger at læse på hf-enkeltfag, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge direkte optagelse på.

På Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

Gå til adgangskortet her

Selvstudie HF

HF som selvstudie er en mulighed for dig, der tidligere har fået undervisning på en anden ungdomsuddannelse, men ikke afsluttet et eller flere fag eller for dig, der har andre forudsætninger, der gør dig i stand til at bestå eksamen uden at få undervisning.

Du vil som selvstuderende på Hf og VUC Roskilde-Køge få adgang til de materialer du skal bruge for at kunne øve dig frem mod eksamen. Inden eksamen skal du mødes med den lærer (selvstudievejleder), der skal tage dig til eksamen.

Alle eksaminerne for selvstuderende foregår på Roskilde afdelingen.

Optagelseskrav

Du kan tilmelde dig Hf fag som selvstuderende, hvis du opfylder de almindelige krav for optagelse på HF

Se optagelseskravene her.

Fag som selvstudie

Du kan her se udvalget af de forskellige fag som selvstudie i vores webshop og det er også her du kan tilmelde dig.

Vær opmærksom på at du max. kan tilmelde dig 5 selvstudieeksaminer per termin. Det vil sige at du kun kan tilmelde dig 5 eksaminer til maj/juni eksamensperioden og 5 til eksamen i december/januar.

Selvstudie i fag med en praktisk dimension

Vær opmærksom på at i fagene; fysik, geografi, naturgeografi, biologi og kemi, skal du til et laboratoriekursus for at kunne komme til eksamen. Laboratoriekurserne tilmelder vi dig automatisk i forbindelse med din tilmelding som selvstuderende. Laboratoriekurset foregår i Købehavn hos Københavns VUC. Du får nærmere besked om dato for kurset efter din tilmelding.

Bekræftelse af eksamenstilmeldingen

Når du er blevet tilmeldt selvstudiet vil du senest midt i marts eller lige efter vinterferien, afhængig af eksamensterminen, modtage en SMS med oplysninger om hvem, der er din selvstudievejleder i faget.

Du modtager sammen med SMS’en en deadline for hvornår du senest skal have taget kontakt til din vejleder for at få en samtale om eksamen. Deadline er henholdsvis første hverdag i november og første hverdag i april for vinter- og for sommereksamen.

Hvis du ikke har taget kontakt til din vejleder inden denne dato, betragter vi det som om du ikke ønsker at gå til eksamen alligevel og framelder dig eksamen. Deltagerbetalingen for eksamen refunderes ikke, hvis du bliver frameldt som konsekvens af manglende kontakt til selvstudievejleder.

Pris for selvstudie

Prisen for tilmeldingen til selvstudiefag på hf er den samme som prisen for tilmeldingen til undervisning i fagene. Se prisen i vores webshop