Hf-enkeltfag

Byg din hf

Hf-enkeltfag er almene gymnasiale fag, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Undervisningen foregår på A, B- eller C-niveau, hvor A er det højeste.

Du kan tage et enkelt fag, flere fag eller få en hel hf-uddannelse på 2 år, 3 år eller 4 år – i det tempo som passer dig.
Læs om en fuld hf her

På den måde sammensætter du et skema, der passer til dit liv og din hverdag.

Bemærk, at du kun 2 gange kan følge undervisningen i samme fag og niveau. Bemærk yderligere, at du ikke kan blive færdig på 2 år, hvis du starter dit studie ved januar-start.

Derudover har vi hf-pakker, der kvalificerer dig til at søge optagelse på en række mellemlange videregående uddannelser. Læs her om vores hf-pakker. Du kan også læse hf-enkeltfag som HF Online, hvor du læser fagene virtuelt. Læs mere om HF Online her.

Optagelse sker i forhold til hvert enkelt fag.  
Du kan frit sammenstykke enkeltfagene efter egne ønsker og behov.

Fleksibelt studieforløb

På hf-enkeltfag finder du et stort udbud af fag. 

Du kan vælge mellem både dag- og aftenhold, samt fag der varer et helt eller halvt år. 

Fagene udbydes som nævnt på tre niveauer: C-, B- og A-niveau, hvor C er det laveste, og A det højeste.

Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. 

Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på hf for at tilmelde sig faget.

Hvis du tilmelder dig et C til B-niveau eller B til A-niveau, forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Hvert fag koster 550 kr. Læs mere om priser for fagene her.

Du kan søge SU til hf-enkeltfag, hvis du opfylder kriterierne for SU. Læs mere på su.dk

Se skema og udbud af fag på vores webshop.

Fremtidsmuligheder

Hvis du vælger at læse et eller flere enkelte fag på hf-enkeltfag, får du mulighed for:

  • At forbedre dine kvalifikationer i udvalgte fag.
  • At tage de sidste fag for at komme ind på en videregående uddannelse (hvis du fx allerede har nogle fag fra tidligere uddannelse).
  • At forbedre dine muligheder for at komme ind på et studie.
  • At læse flere enkeltfag senere hen, så du får en hel hf.

Hvis du vælger at tage alle de fag, der indgår i en hel hf-eksamen, får du adgang til:

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi-uddannelser).
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor-uddannelser).

Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse et par ekstra fag på højere niveau. 

Kontakt vores studievejledning, hvis du har spørgsmål til hf-enkeltfag.

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på hf-enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på hf-enkeltfag skal du have:

  • Afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
  • Afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau med tilfredsstillende resultat, eller
  • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og have taget yderligere uddannelse.

Optagelse på Hf -enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at du har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis du efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages 1 år efter, at du har færdiggjort 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages.

Hvis du gerne vil optages, men er i tvivl, om du lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en hf-vejleder, som vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. 

Direkte optagelse på videregående uddannelser

De fag og niveauer, du vælger at læse på hf-enkeltfag, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge direkte optagelse på.

På Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af fag giver adgang til.

Gå til adgangskortet her