Fag og optagelse på 2-årig hf

Hf åbner døre til videregående uddannelser

Hf er en 2-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser alt efter hvilken valgfagspakke du vælger.

På hf går du i en fast klasse og bliver student efter 2 år. Skolen ligger midt i Roskilde centrum - tæt på stationen og gågaden.

Du kan vælge mellem en række spændende fagpakker. Lærerne i de forskellige fag arbejder sammen og toner undervisningen i den retning og linje du har valgt. 

Vi arbejder med afklaring undervejs, så du bliver godt rustet til at vælge den videregående uddannelse, der er rigtig for dig. 

Ud over den almindelige undervisning i fagene indeholder hf2 et projektforløb i hvert semester (hvert halvår) med fokus på at afklare og styrke dine faglige interesser, og dit valg af videre uddannelse og job. Der er obligatoriske værkstedskurser som er skræddersyet til dine og dine klassekameraters behov.

På Hf og VUC Roskilde ser vi mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, sociale og kulturelle baggrund som en styrke. 

Vi rummer hinanden og forventer også, at du gør det. Vi har et fagligt voksenmiljø for kursister i alle aldersgrupper og med forskellige sociale baggrunde og kulturer. Vi møder hinanden med gensidig respekt og tolerance.

Vi har respekt for den enkeltes måde at lære på, og giver løbende feedback på din faglige udvikling og dine fremtidsplaner.

For at komme på en lang videregående uddannelse skal du efter din hf supplere med 250 timers undervisning på et halvt år - det hjælper vi dig selvfølgelig med.

Det er gratis at tage en 2-årig hf.

Fag på den 2-årige hf

Obligatoriske fag:
Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Obligatoriske faggrupper:
Naturvidenskabelig faggruppe - kemi C, geografi C, biologi C.
Kulturvidenskabelig faggruppe - religion C, samfundsfag C, historie B.

Obligatorisk kreativt valgfag
Idræt/musik/mediefag/drama/billedkunst C (du skal have et af fagene).

Fagpakker
Et fag på B-niveau og et på C-niveau
eller
To fag på B-niveau

Valgfag
Et fag på C-niveau eller B-niveau

Skal du på en lang videregående uddannelse?
Så skal du supplere med 250 timer efter den 2-årige HF. Det hjælper vi dig med. Tag en snak med en studievejleder.

Indhold og opbygning af en 2-årig hf
Her ser du fag og niveau på 2-årig hf

Optagelseskrav

Du kan starte på 2-årig hf direkte fra 9. eller 10. klasse.

Kommer du fra 9. klasse skal du:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver med mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
  • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

Kommer du direkte fra 10. klasse skal du:

  • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse.
  • Have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
  • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi i 10. klasse
  • Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk eller anden undervisning, der står mål hermed, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse
  • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Læs mere om adgangskrav på Uddannelses Guiden her.

Optagelse efter Almen Voksenuddannlse (AVU)
Du har endvidere krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse
Kommer du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse skal du til en individuel optagelsessamtale hos os.

Du bliver altså optaget efter en konkret vurdering. Det betyder også, at du ikke har retskrav på at blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

I vores vurdering lægger vi vægt på at du har kompetencer svarende til 10. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Du skal endvidere have kompetencer i fysik/kemi eller naturvidenskab på 9. klasses niveau eller G-niveau. Du skal også have kompetencer i enten samfundsfag, historie, fransk eller tysk ligeledes svarende til 9. klasses niveau eller G-niveau.

Mød eleverne

Jeg læser hf for at spare noget tid. Jeg vil gerne være ingeniør og arbejde med strøm og batterier. Det tror jeg er fremtiden, siger Andreas Michelsen, 23 år
Jeg læser hf for at komme hurtigt videre. Efter VUC skal jeg læse videre på Absalon. Jeg vil gerne være SSP-vejleder, siger Laura Christensen, 18 år.

Se en video om skolen

Stemningsvideo fra skolen