E-learning HF

For dig der foretrækker at arbejde individuelt og på tidspunkter der passer dig.

Tilmeld dig i webshoppen her på siden.

Fag på e-learning

Webshop

Hvad er e-learning? 

E-learning er en mulighed for at følge et eller flere fag uden at skulle følge undervisning til faste tider og uden at have en klasse.
Du arbejder hjemme fra computeren. Du har en individuel studieplan og du bestemmer selv hvornår du vil lægge dit arbejde med faget.
Du modtager personlig feedback fra din lærer efterhånden, som du afleverer opgaver.

E-learning er IT-baseret. Du får adgang til undervisningsmaterialet fra skolens intranet (Canvas og Ludus). Opgaver og øvelser skal afleveres online og du modtager primært din lærers vejledning og feedback gennem Canvas og Ludus.

Læs alt hvad du skal vide før du tilmelder dig i webshop i linksene til højre:

E-learning - et godt valg for dig?

E-learning er et rigtig godt valg for dig hvis du:

  • gerne vil have en fleksibel studieform, der kan tilpasses dine behov
  • gerne vil kunne arbejde med dit studie på de tidspunkter i døgnet der passer dig
  • foretrækker at arbejde selvstændigt og ikke være afhængig af andre
  • selvstændigt kan planlægge dit arbejde og følge din studieplan
  • gerne vil have et studie, der ikke kræver at du møder op klokken 8 hver morgen
  • godt kan lide at læse via en computer.

Ud over at du får respons på alle dine afleveringer, har du altid mulighed for at kontakte dine lærere via e-mail og/eller Skype, for at få hjælp og vejledning. Her kan du tale med læreren om faget, opgaver og eksamen. Disse samtaler kan både foregå fysisk på skolen, eller over internettet. Samtalerne vil altid tage udgangspunkt i dine behov som kursist.

Let tilgængeligt indhold

For at gøre det nemt for dig som studerende, har vi lagt det meste af fagenes indhold du skal igennem ud som let tilgængelige PDF'er, i-bøger, eller videoklip, men i visse fag skal du stadig bruge 'almindelige' bøger, som du kan låne på skolen.

Forudsætninger

For at studere på e-learning, er det en god idé at sørge for at du har adgang til en computer, og kan finde ud af fx at læse og sende e-mail, oprette og gemme dokumenter, samt uploade dem på vores intranet - eller at du har en person i din omgangskreds eller familie, som kan hjælpe dig.

Særlige betingelser ved tilmelding til e-learning

Du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling, fungerende lyd, webkamera og mikrofon.

Det er dit eget ansvar, at du har en fungerende computer.

Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.

Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer. Som kursist på Hf og VUC Roskilde har du gratis adgang til Office365 – men du skal selv kunne installere pakken.

Du skal være indstillet på at der også er fx mundtlige afleveringer, der skal afleveres .

Det er en god idé at kontakte en studievejleder hvis du er i tvivl om, hvorvidt e-learning er en god idé for dig, hvilke muligheder det giver dig eller hvad det indebærer at være e-learningkursist.

Laboratoriekurser

Fagene; fysik, kemi, biologi og geografi på e-learning har laboratoriekurser, som forløber henover fire til seks kursusaftener i løbet af kursusåret. Det er obligatorisk at deltage i dem alle for at kunne gennemføre faget.

Du kan kun fritages fra disse dage, hvis du kan fremlægge samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser. Din faglige vejleder kan hjælpe dig med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål herom.

Bemærk at der er 100 % mødepligt ALLE kursernes dage. Deltager du ikke, kan du ikke gå op til eksamen, og du vil blive udmeldt fra holdet uden yderligere varsel.

Optagelseskrav til Hf-enkeltfag

For at blive optaget på hf-enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på hf enkeltfag skal du have:

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (avu) med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse og have yderligere uddannelse.

Du skal være fyldt 18 inde den første eksamen.

Dog kan du tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

For at blive optaget på e-learning skal du minimum: have afsluttet folkeskolens 10. klasse med mindst 4 i gennemsnit, eller have afsluttet AVU niveau D i dansk, engelsk og matematik med mindst 4 i gennemsnit, eller tilsvarende niveau fra andre uddannelser.

Hvis du gerne vil optages, men ikke lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en HF-vejleder her, som vil vurdere om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Valg af niveau

Du skal ved tilmelding være opmærksom på, at flere fag udbydes på tre niveauer, et -C- et B- og et A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste.
Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på Hf for at tilmelde sig faget.
Hvis du tilmelder dig et C-B- eller B-A-niveau forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Handelsbetingelser

Her på vores hjemmeside kan du betale for tilmelding til hold i forbindelse med online tilmelding.

Din bestilling af undervisning fra hfvucroskilde.dk udgør ikke en bindende accept.

En bindende aftale mellem dig som køber og VUC Roskilde er først indgået, når vi sender dig en optagelsesbekræftelse. Det betyder at når du har tilmeldt dig et eller flere hold i webshoppen, modtager du en foreløbig kvittering på din tilmelding. Du er imidlertid ikke endeligt tilmeldt før en studievejleder har godkendt din tilmelding. Du modtager en kvittering for din endelige tilmelding, når studievejlederen har godkendt eller afvist den. Beløbet bliver ikke trukket  fra din konto før studievejlederen har godkendt tilmeldingen.  Der kan gå op til tre hverdage før du modtager en kvittering fra studievejledningen.

Når du tilmelder dig hold online skal du betale samtidig med din tilmelding.

Du kan ansøge om optagelse på vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til vucroskilde@vucroskilde.dk

Betaling

Alle priserne er faste. Undervisning er fritaget for moms.

Vi modtager betaling med Dankort.

De kontooplysninger der indtastes ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.
Ved køb med Dankort trækkes beløbet fra din konto så snart Hf og VUC Roskilde optager dig på de valgte hold.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret fra du har betalt for tilmelding til hold. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis du har påbegyndt dit studie til e-learning, dvs. afleveret første opgave.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Hf og VUC Roskilde indgik aftalen ved at sende dig en optagelsesbekræftelse.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Det kan du gøre ved at ringe til Hf og VUC Roskilde på 46 30 86 00 og vælge Studievejledningen eller ved at sende en mail: vucroskilde@vucroskilde.dk 

Forbehold for ændringer

Hf og VUC Roskilde forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Videregivelse af oplysninger

På Hf og VUC Roskilde administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt at du ved, at du med accept af disse betingelser også giver samtykke til at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger skal du meddele dette til din studievejleder.

9.-10. klasse som e-learning

Du kan også læse vores fag på AVU (9.-10. klasse niveau) som e-learning. Læs mere om AVU fag her.