Modul 1: Levende organismer og ernæring

Formål med modulet er at få viden om:

Forskellige cellers opbygning

Menneskekroppens organsystemer

Organiske stoffer, ernæring og fordøjelse

Regulering af blodsukker & diabetes

Modul 2: Organsystem hos mennesket

Formålet med modulet er at få viden om:

Blodkredsløbets opbygning og funktion

Åndedrætssystemets opbygning og funktion

Blodets bestanddele

Kondition, EPO & anabolske steroider

 

Modul 3: Formering

Formålet med modulet er at få styr på deling af celler

Hvordan menneskets kønsorganer er opbygget og hvordan kønscellerne dannes

Hvordan befrugtning af ægcellen sker og hvad der herefter sker med det befrugtede æg

Fosterteknologier

Modul 4: Genetik

Formål med modulet er at få viden om:

Hvordan egenskaber nedarves fra én generation til den næste

Hvordan man arbejder med genetisk fingeraftryk

Etiske dilemmaer ved gentests

 

Modul 5: Økologi

Formålet med modulet er at få kendskab til økologiske grundbegreber og anvende dem på:

Vandløbet som økosystem

Søen som økosystem

Miljøgenopretning af søer

 

Modul 6: Bioteknologi

Formålet med modulet er at få kendskab til

Opbygning og funktion af DNA

Gensplejsning

Vækst af mikroorganismer

Industriel produktion af enzymer

Gensplejsede afgrøder