Biologi C-B

Du skal i forløbet til 6 obligatoriske laboratoriekurser. Du skal aflevere rapporter i forbindelse med laboratorieforsøgene.

Modul 1: Cellen og livets opståen

OBS. Vær opmærksom på, at der udover 8 modulafleveringer også er 6 obligatoriske eftermiddage med laboratorieforsøg.

 • Forskellige cellers opbygning og funktion, herunder om stamceller (Cellens organeller, Cellemembranens opbygning, Transport af stoffer gennem cellemembranen)
 • Celledelingen (Mitosen - vækstdelingen, Meiosen - dannelsen af kønsceller) samt om stamceller
 • Livsformer/Livets opståen (Det første liv, Livet uden og med ilt, Endosymbiont teorien)

Modul 2: Energi til arbejdet

 • Hvordan kulhydrater, fedtstoffer og proteiner er opbygget, herunder detaljer om proteiners struktur (4 niveauer)
 • Hvordan næringsstofferne fordøjes, optages i fordøjelsessystemet og hvordan de indgår i stofskiftet
 • Kroppens energistofskifte, herunder de tre delprocesser i respirationen
 • Enzymers funktion og virkemåde

 

Modul 3: Kroppens signalveje

 • Nervesystemets opdeling i centralnervesystemet, det perifere nervesystem og det autonome nervesystem
 • Nervecellens opbygning
 • Hvordan der etableres en spændingsforskel over membranen (hvilepotentialet)
 • Hvordan nerveimpulsen opstår (aktionspotentialet)
 • Hvordan impulsen spreder sig ned gennem axonet
 • Hvordan signalet overføres til en ny celle (synapsen)
 • Transmitterstoffernes funktion (fremmede og hæmmende synapser)
 • At anvende ovenstående teori på eksempler
 • Hormoners udskillelse og virkemåde
 • Regulering af kroppens hormonproduktion
 • Enkelte hormoner hos mennesket

Modul 4: DNA og genteknologi

 • Menneskets arvemasse og antallet af gener
 • DNA-molekylets bygning
 • DNA-kopiering replikation
 •  Proteinsyntese
 •    - den gentiske kode
 •    - transskription og translation
 •    - genregulering
 •  Genmutationer
 •    - punktmutatiuoner
 •    - frame shift mutation
 •    - deletion Eksempel cystisk fibrose
 •  Genteknologi - herunder
 •   - kromosomanalyser
 •   - DNA diagnostik (cystisk fibrose)
 •   - ægsortering
 •   - DNA profilanalyse
 •   - gensplejsning

Modul 5: Evolution og arv/miljø

 • Evolution
 •    - Darwins teori om livets udvikling
 •    - Variation og selektion
 •    - Mutationer
 • Teorier om livets opståen
 •    - Om hvem der kom først; autotrofer eller heterotrofer
 • Udvikling af arter
 •    - Bestemmelse af slægtsskab via DNA-analyser
 •  Arvelige egenskaber
 •    - Nedarvning af dominante, recessive og kønsbundne egenskaber
 •  Arv og miljø
 •    - Er intelligens arvelig eller bestemt af miljøet?

Modul 6: Naturen i grundtræk

 • Naturen i grundtræk
 • Om planters opbygning og stofomsætning

Modul 7: Økosystemet i praksis

 • Formålet med modulet er at få viden om
 • Økosystemets funktion
 •  Stofkredsløb
 •  Kulstofs kredsløb herunder om drivhuseffekt
 •  Kvælstofs kredsløb og gødningsstoffernes betydning
 •  Om skoven som økosystem
 •  Fødekæder og fødenet i skoven
 •  Succession - Det modne økosystem

 

Modul 8: Laboratorie-øvelsesdage

Biologi er et eksperimentelt fag. Det er derfor et krav, at man i forbindelse med studiet af biologi B udfører en række eksperimenter og sammenfatter resultaterne i rapporter. I flexkurset anvendes allerede udførte eksperimenter som træning i analyse og konklusion, men for at få tilstrækkelig indsigt i det eksperimentelle arbejde kræves deltagelse på laboratorie-øvelsesdagene.